Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 18.11.2005

22.11.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 18.11.2005 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 226 miljoonalla eurolla kolmen eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa keskuspankkien 27.9.2004 tekemän kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 0,2 miljardilla eurolla 164,4 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä väheni 0,4 miljardilla eurolla 92,8 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä pieneni 1,3 miljardilla eurolla 537,7 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähentyivät 5,8 miljardilla eurolla 40,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 1,5 miljardilla eurolla 383,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 16.11.2005 erääntyi 295 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 293,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Sekä maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) että talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa eli lähes sama kuin edelliselläkin viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 5,8 miljardilla eurolla 158,2 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 148 808 −226
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 159 790 614
2.1 Saamiset IMF:ltä 19 209 −2
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 140 581 616
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 20 098 22
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 9 245 703
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 9 245 703
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 383 504 −1 502
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 293 500 −1 500
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 90 002 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 0 −3
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 2 1
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 653 580
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 92 811 −410
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 758 1
9 Muut saamiset 140 482 1 066
Vastaavaa yhteensä 999 149 848
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 537 651 −1 280
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 158 213 5 758
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 158 202 5 761
2.2 Talletusmahdollisuus 11 1
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 −4
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 203 51
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 48 169 −5 706
5.1 Julkisyhteisöt 40 509 −5 798
5.2 Muut 7 660 92
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 11 319 −192
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 300 −18
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 9 306 415
8.1 Talletukset ja muut velat 9 306 415
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 885 0
10 Muut velat 65 939 1 816
11 Arvonmuutostilit 103 749 0
12 Pääoma ja rahastot 58 415 4
Vastattavaa yhteensä 999 149 848

Yhteyshenkilöt