Menu

Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. november 18.

2005. november 22.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. november 18-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 226 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer három nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval nőtt, 164,4 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 0,4 milliárd euróval csökkent, 92,8 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,3 milliárd euróval csökkent, 537,7 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) értéke 5,8 milliárd euróval csökkent, 40,5 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tétel különbözete) 1,5 milliárd euróval csökkent, 383,5 milliárd euróra. 2005. november 16-án, szerdán lejárt egy 295 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 293,5 milliárd euró értékben.

Az előző héttel megközelítőleg azonos módon gyakorlatilag nem került sor sem az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel), sem a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2. tétel) igénybevételére.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 5,8 milliárd euróval nőtt, 158,2 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 148 808 −226
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 159 790 614
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 19 209 −2
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 140 581 616
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 20 098 22
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 9 245 703
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 9 245 703
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 383 504 −1 502
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 293 500 −1 500
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 90 002 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 0 −3
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 2 1
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 653 580
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 92 811 −410
8 Euróban denominált államadósság 40 758 1
9 Egyéb eszközök 140 482 1 066
Eszközök összesen 999 149 848
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 537 651 −1 280
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 158 213 5 758
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 158 202 5 761
2.2 Betéti rendelkezésre állás 11 1
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 0 −4
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 203 51
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 48 169 −5 706
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 40 509 −5 798
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 660 92
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 11 319 −192
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 300 −18
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 9 306 415
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 9 306 415
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 885 0
10 Egyéb kötelezettségek 65 939 1 816
11 Átértékelési számlák 103 749 0
12 Saját tőke 58 415 4
Források összesen 999 149 848

Médiakapcsolatok