Menu

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 18ης Νοεμβρίου 2005

22 Νοεμβρίου 2005

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 18 Νοεμβρίου 2005, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 226 εκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από τρεις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για το χρυσό (Central Bank Gold Agreement) της 27ης Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 164,4 δισεκατομμύρια ευρώ, λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,4 δισεκατομμύρια ευρώ σε 92,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε 537,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε 40,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 383,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2005 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 295 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 293,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χρησιμοποίηση τόσο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) όσο και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν σχεδόν μηδενική, όπως περίπου και την προηγούμενη εβδομάδα.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε 158,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 148.808 −226
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 159.790 614
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 19.209 −2
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 140.581 616
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 20.098 22
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 9.245 703
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 9.245 703
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 383.504 −1.502
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 293.500 −1.500
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 90.002 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 0 −3
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2 1
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 3.653 580
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 92.811 −410
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 40.758 1
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 140.482 1.066
Σύνολο ενεργητικού 999.149 848
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 537.651 −1.280
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 158.213 5.758
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 158.202 5.761
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 11 1
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 −4
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 203 51
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 48.169 −5.706
5.1 Γενική κυβέρνηση 40.509 −5.798
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 7.660 92
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.319 −192
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 300 −18
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 9.306 415
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 9.306 415
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.885 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 65.939 1.816
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 103.749 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 58.415 4
Σύνολο παθητικού 999.149 848

Εκπρόσωποι Τύπου