Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 9.9.2005

13.9.2005

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 9.9.2005 päättyneellä viikolla eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 0,2 miljardilla eurolla 166,6 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussa pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä suureni 1,3 miljardilla eurolla 89,9 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 1,1 miljardilla eurolla 532 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähentyivät 1,8 miljardilla eurolla 54,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 1,5 miljardilla eurolla 384,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 7.9.2005 erääntyi 293 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 294,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Sekä maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) että talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö oli käytännössä nollassa eli lähes sama kuin edelliselläkin viikolla.

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 4,8 miljardilla eurolla 151,5 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 137 829 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 158 074 −1 629
2.1 Saamiset IMF:ltä 19 831 −114
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 138 243 −1 515
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 21 884 −69
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 8 995 −414
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 8 995 −414
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 384 509 1 490
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 294 499 1 497
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 89 999 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 3 1
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 8 −8
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 3 386 126
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 89 933 1 267
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 40 750 0
9 Muut saamiset 133 622 1 211
Vastaavaa yhteensä 978 982 1 982
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Kassaperusteisista liiketapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 531 994 1 069
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 151 508 4 805
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 151 495 4 825
2.2 Talletusmahdollisuus 10 −23
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 3 3
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 127 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 61 500 −1 965
5.1 Julkisyhteisöt 54 562 −1 792
5.2 Muut 6 938 −173
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 10 685 −633
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 205 −265
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 208 −1 236
8.1 Talletukset ja muut velat 7 208 −1 236
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 896 0
10 Muut velat 59 163 206
11 Arvonmuutostilit 92 292 0
12 Pääoma ja rahastot 58 404 1
Vastattavaa yhteensä 978 982 1 982

Yhteyshenkilöt