Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2005 m. rugsėjo 9 d.

2005 m. rugsėjo 13 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2005 m. rugsėjo 9 d., Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 166,6 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 89,9 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 532 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,8 mlrd. eurų – iki 54,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 384,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2005 m. rugsėjo 7 d., baigėsi 293 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 294,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) ir indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) iš esmės buvo nulinis, beveik kaip ir praėjusią savaitę.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 4,8 mlrd. eurų – iki 151,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 137 829 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 158 074 −1 629
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 19 831 −114
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 138 243 −1 515
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 21 884 −69
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 8 995 −414
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 8 995 −414
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 384 509 1 490
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 294 499 1 497
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 89 999 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 3 1
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 8 −8
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 386 126
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 89 933 1 267
8 Valdžios skola eurais 40 750 0
9 Kitas turtas 133 622 1 211
Visas turtas 978 982 1 982
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 531 994 1 069
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 151 508 4 805
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 151 495 4 825
2.2 Indėlių galimybė 10 −23
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 127 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 61 500 −1 965
5.1 Valdžiai 54 562 −1 792
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 938 −173
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 10 685 −633
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 205 −265
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 208 −1 236
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 208 −1 236
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 896 0
10 Kiti įsipareigojimai 59 163 206
11 Perkainojimo sąskaitos 92 292 0
12 Kapitalas ir rezervai 58 404 1
Visi įsipareigojimai 978 982 1 982

Kontaktai žiniasklaidai