Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 9. september 2005

13. september 2005

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

9. septembril 2005 lõppenud nädalal vähenes eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 166,6 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,3 miljardi euro võrra 89,9 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 1,1 miljardi euro võrra 532 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 1,8 miljardi euro võrra 54,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 1,5 miljardi euro võrra 384,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 7. septembril 2005 möödus 293 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 294,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) ja hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 4,8 miljardi euro võrra 151,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 137 829 0
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 158 074 −1 629
2.1 Nõuded RVFle 19 831 −114
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 138 243 −1 515
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 21 884 −69
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 8 995 −414
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 8 995 −414
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 384 509 1 490
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 294 499 1 497
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 89 999 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 3 1
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 8 −8
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 3 386 126
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 89 933 1 267
8 Valitsussektori võlg eurodes 40 750 0
9 Muud varad 133 622 1 211
Varad kokku 978 982 1 982
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 531 994 1 069
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 151 508 4 805
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 151 495 4 825
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 10 −23
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 127 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 61 500 −1 965
5.1 Valitsussektor 54 562 −1 792
5.2 Muud kohustused 6 938 −173
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 10 685 −633
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 205 −265
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 7 208 −1 236
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 7 208 −1 236
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 896 0
10 Muud kohustused 59 163 206
11 Ümberhindluskontod 92 292 0
12 Kapital ja reservid 58 404 1
Kohustused kokku 978 982 1 982

Kontaktandmed