Az eurorendszer összevont heti pénzügyi kimutatása, 2005. szeptember 9.

2005. szeptember 13.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2005. szeptember 9-ével záruló héten az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 0,2 milliárd euróval csökkent, 166,6 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,3 milliárd euróval emelkedett, 89,9 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,1 milliárd euróval nőtt, 532 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1. tétel) értéke 1,8 milliárd euróval csökkent, 54,6 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelei (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. és 4. tétel különbözete) 1,5 milliárd euróval emelkedtek, 384,5 milliárd euróra. 2005. szeptember 7-én, szerdán lejárt egy 293 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 294,5 milliárd euro értékben.

Az előző héttel megközelítőleg azonos módon gyakorlatilag nem került sor sem az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5. tétel), sem a betéti rendelkezésre állás (forrásoldal, 2.2. tétel) igénybevételére.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1. tétel) 4,8 milliárd euróval nőtt, 151,5 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 137 829 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 158 074 −1 629
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 19 831 −114
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 138 243 −1 515
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 21 884 −69
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 8 995 −414
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 8 995 −414
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 384 509 1 490
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 294 499 1 497
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 89 999 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 3 1
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 8 −8
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 3 386 126
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 89 933 1 267
8 Euróban denominált államadósság 40 750 0
9 Egyéb eszközök 133 622 1 211
Eszközök összesen 978 982 1 982
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 531 994 1 069
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 151 508 4 805
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 151 495 4 825
2.2 Betéti rendelkezésre állás 10 −23
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 3 3
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 127 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 61 500 −1 965
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 54 562 −1 792
5.2 Egyéb kötelezettségek 6 938 −173
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 10 685 −633
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 205 −265
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 208 −1 236
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 208 −1 236
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 896 0
10 Egyéb kötelezettségek 59 163 206
11 Átértékelési számlák 92 292 0
12 Saját tőke 58 404 1
Források összesen 978 982 1 982

Médiakapcsolatok