SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
  • PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

6. juni 2019

På mødet i dag, der blev afholdt i Vilnius, traf Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) følgende pengepolitiske beslutninger:

1) Renten ved de primære markedsoperationer og renten på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten fastholdes på henholdsvis 0,00 pct., 0,25 pct. og −0,40 pct. Styrelsesrådet forventer nu, at ECB's officielle renter forbliver på deres nuværende niveau i det mindste i første halvår 2020, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at sikre en fortsat vedvarende konvergens i inflationen i retning af et niveau under, men tæt på 2 pct. på mellemlangt sigt.

2) Det er Styrelsesrådets hensigt fortsat fuldt ud at geninvestere afdragene på hovedstolen fra værdipapirer opkøbt inden for opkøbsprogrammet (APP), efterhånden som de forfalder, i en længere periode efter den dato, hvor Styrelsesrådet begynder at forhøje ECB's officielle renter, og i hvert fald så længe det er nødvendigt for at fastholde gunstige likviditetsforhold og en meget lempelig pengepolitik.

3) For så vidt angår modaliteterne for den nye serie af kvartalsvise målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-III), besluttede Styrelsesrådet, at renten ved de enkelte operationer fastsættes på et niveau, som er 10 basispoint højere end den gennemsnitlige rente ved Eurosystemets primære markedsoperationer i den respektive TLTRO's løbetid. For banker, hvis godkendte nettolångivning overstiger et benchmark, bliver renten ved TLTRO-III lavere og kan blive så lav som den gennemsnitlige rente på indlånsfaciliteten i operationens løbetid plus 10 basispoint.

Formanden for ECB redegør for disse beslutninger på en pressekonference i dag kl. 14.30 CET.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt