Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Objava okvirnega koledarja obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv za leto 2007

28. julij 2006

Evropska centralna banka (ECB) danes objavlja okvirni koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv za leto 2007.

Ob upoštevanju urnika sej Sveta ECB (gl. sporočilo ECB za javnost z dne 2. junija 2006) in okvirnega koledarja avkcij Eurosistema za leto 2007 (gl. danes objavljeno sporočilo ECB za javnost) je okvirni koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv za leto 2007 naslednji:

Okvirni koledar obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv za leto 2007

OI Seja Sveta ECB Začetek obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv Konec obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv Podatki o osnovi za obvezne rezerve kreditnih institucij z mesečnim poročanjem Podatki o osnovi za obvezne rezerve kreditnih institucij s četrtletnim poročanjem Dolžina obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv (v dnevih)
1 11. januar 2007 17. januar 2007 13. februar 2007 November 2006 September 2006 28
2 8. februar 2007 14. februar 2007 13. marec 2007 December 2006 September 2006 28
3 8. marec 2007 14. marec 2007 17. april 2007 Januar 2007 December 2006 35
4 12. april 2007 18. april 2007 14. maj 2007 Februar 2007 December 2006 27
5 10. maj 2007 15. maj 2007 12. junij 2007 Marec 2007 December 2006 29
6 6. junij 2007 13. junij 2007 10. julij 2007 April 2007 Marec 2007 28
7 5. julij 2007 11. julij 2007 7. avgust 2007 Maj 2007 Marec 2007 28
8 2. avgust 2007 8. avgust 2007 11. september 2007 Junij 2007 Marec 2007 35
9 6. september 2007 12. september 2007 9. oktober 2007 Julij 2007 Junij 2007 28
10 4. oktober 2007 10. oktober 2007 13. november 2007 Avgust 2007 Junij 2007 35
11 8. november 2007 14. november 2007 11. december 2007 September 2007 Junij 2007 28
12 6. december 2007 12. december 2007 15. januar 2008 Oktober 2007 September 2007 35

Speaking engagements

Stiki za medije