Menu
SPOROČILO ZA JAVNOST

Sklepi o denarni politiki

6. maj 2004

Na današnjem sestanku v Helsinkih je Svet ECB sklenil, da bo obrestno mero za glavne posle refinanciranja ter obrestne mere za odprto ponudbo mejnega posojanja in depozite ohranil nespremenjene na ravni 2,00%, 3,00% oziroma 1,00%.

Predsednik ECB bo razloge za te sklepe komentiral na tiskovni konferenci, ki se bo začela danes ob 14.30.

Za natančno tiste formulacije, ki jih je uskladil Svet ECB, glej angleško različico.

Speaking engagements

Stiki za medije