Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Paschal Donohoe
President of the Eurogroup
Roberta Metsola
President of the European Parliament
Charles Michel
President of the European Council
Ursula von der Leyen
President of the European Commission
  • BLOG ECB

25 let eura: hodnota jednoty v měnícím se světě

30. prosince 2023

Autoři: Paschal Donohoe (předseda Euroskupiny), Christine Lagardeová (prezidentka Evropské centrální banky ), Roberta Metsolaová (předsedkyně Evropského parlamentu ) Charles Michel (předseda Evropské rady) a Ursula von der Leyenová (předsedkyně Evropské komise)

Před 25 lety, 1. ledna 1999, vstoupilo euro v platnost jako jednotná měna pro 11 členských států EU. Nyní slouží ekonomice a usnadňuje život 350 milionům lidí ve 20 zemích.

Argumenty pro celoevropská řešení vždy spočívaly v řešení problémů, které by země nemohly řešit samy. Po druhé světové válce lídři pochopili, že jediným způsobem, jak zajistit mír na našem kontinentu, je spojit naše ekonomiky. Jednotná Evropa by časem vyžadovala jednotnou měnu, aby co nejlépe využila hospodářských výhod, které tato mírová dividenda přináší.

Sen se proměnil v projekt jednotné měny na konci 80. let 20. století, kdy Evropa podnikla další kroky k prohloubení svého jednotného trhu. A před 25 lety, tj. 1. ledna 1999, se tento projekt stal realitou. Dnes je euro nezbytnou součástí našeho každodenního života a poskytuje nám jednoduchost, stabilitu a svrchovanost.

Usnadňuje život evropským občanům, kteří mohou snadno porovnávat ceny, obchodovat a cestovat. Poskytuje nám stabilitu a chrání růst a zaměstnanost v době řady krizí. A vydání druhé nejdůležitější měny vůbec nám dalo větší suverenitu v neklidném světě. Není tedy překvapivé, že se eurozóna od svého založení rozrostla z 11 na 20 zemí.

V průběhu let se objevily obrovské výzvy, včetně otázek týkajících se budoucnosti samotného eura. Avšak pokaždé jsme nalezli správné odpovědi. Například v reakci na světovou finanční krizi a krizi státních dluhů jsme zavedli ochranná opatření, jako je harmonizovaný systém bankovního dohledu a řešení krizí nebo Evropský mechanismus stability. Dnes se podpora jednotné měny ze strany občanů eurozóny blíží rekordní úrovni.

Naše práce však neskončila. Dnes totiž čelíme novým výzvám, které země nemohou řešit samy, a lidé očekávají, že na ně Evropa odpoví.

Čelíme rostoucímu geopolitickému napětí, zejména nezákonné válce Ruska proti Ukrajině, což vyžaduje odvážná kolektivní rozhodnutí. Jsme postaveni před zrychlující se klimatickou krizi, kterou můžeme skutečně vyřešit jen společně – emise uhlíku se na hranicích nezastaví. A pokud jde o naši konkurenceschopnost, čelíme mimořádným výzvám tváří v tvář energetické a průmyslové politice v jiných částech světa.

To znamená, že témata, jako je obrana, jakož i ekologická a digitální transformace, se stala naléhavými oblastmi společného zájmu. Totéž platí o tom, jak přistupujeme k financování masivních investic potřebných k dekarbonizaci našich ekonomik, ke zvýšení bezpečnosti našich dodavatelských řetězců a k modernizaci našich technologií. Jen v EU bude ekologická transformace vyžadovat investice ve výši 620 mld. EUR ročně až do roku 2030.

Řešení musí odpovídat rozsahu, jejž umožňuje spolupráce v Evropě. Vytvoření skutečné unie kapitálových trhů, která zahrnuje celý kontinent, s cílem mobilizovat soukromé finanční prostředky. Využití evropských nástrojů a politik k posílení naší konkurenceschopnosti a bezpečnosti, například posílením stávajících struktur prostřednictvím přepracovaných fiskálních pravidel a silnější bankovní unie. A začlenění samotné jednotné měny do digitálního věku, a to přípravou základů pro potenciální digitální euro, které může hotovost doplňovat.

Vzhledem k tomu, že se několik zemí v současné době nachází v procesu vstupu do EU, musíme zároveň zachovat naši schopnost jednat rozhodně. Rozšiřování a prohlubování EU se vzájemně nevylučují. Rozšíření však může vyžadovat změny v uspořádání EU.

Občané Evropy vnímají, že svět se mění. A chápou, že v jednotě je síla. Přibližně dvě třetiny Evropanů jsou přesvědčeny, že EU je pevností stability. Proto bychom jim měli ukázat, že Evropa může tuto změnu utvářet a naplnit jejich očekávání.

To bude vyžadovat odhodlání a vytrvalost – právě ty vlastnosti, které ztělesňují zakladatelé evropské integrace. A bude třeba si přiznat, že ne všech cílů lze dosáhnout okamžitě. Poučením z evropské integrace je to, že kroky, které jsou před námi, musíme podniknout ve správnou chvíli. Další kroky budou následovat, jakmile nazraje čas.

Jak jednou poznamenal francouzský spisovatel Anatole France: „Abychom dosáhli velkých věcí, musíme nejen jednat, ale také snít, nejen plánovat, ale také věřit.“ Prvních 25 let eura ukazuje, jak úspěšný může sen být... Ale s tím, jak se svět kolem nás mění, naše konání dokazuje, že spojená Evropa nabízí svým obyvatelům i světu odpovědi, které potřebují.

Tento příspěvek na blogu byl zveřejněn jako stanovisko v médiích ve všech 20 zemích eurozóny.

Podívejte se na blog ECB a přihlaste se k odběru dalších příspěvků.