Paieškos galimybės
Home Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal


Kas yra infliacija?

Naujausia informacija pateikta šio tinklalapio versijoje anglų kalba.

Bendras kainų kilimas

Rinkos ekonomikoje prekių ir paslaugų kainos gali bet kada kisti. Vienos kainos kyla, kitos – mažėja. Tačiau infliacija būna tada, kai kyla ne pavienių prekių ar paslaugų kainos, o bendras prekių ir paslaugų kainų lygis. Pastaruoju atveju mažiau galite nusipirkti už 1 eurą. Kitais žodžiais tariant, sumažėja 1 euro vertė.

Kai kurių kainų pokyčiai svarbesni nei kiti

Skaičiuojant, kiek vidutiniškai pakilo kainos, produktų, kuriems išleidžiame daugiau pinigų (pvz., elektra), kainos turi didesnį svorį negu produktų, kuriems išleidžiame mažiau pinigų (pvz., cukrus ar pašto ženklai).

Ar esi matęs infliacijos pabaisą?

Pasižiūrėkite mūsų animacinį filmuką apie kainų stabilumą.

Žmonės perka skirtingus dalykus

Kiekvieno namų ūkio išlaidos yra skirtingos: pavyzdžiui, vieni turi automobilį ir valgo mėsą, kiti naudojasi tik viešuoju transportu ir yra vegetarai. Apskaičiuojant infliaciją, skirtingų produktų ir paslaugų svorį nulemia visų namų ūkių pirkimo įpročių vidurkis.

Apskaičiuojant infliaciją, atsižvelgiama į visas namų ūkių vartojamas prekes ir paslaugas, įskaitant:

 • kasdienius daiktus (maisto produktus, laikraščius, benziną ir kt.);
 • ilgalaikio naudojimo prekes (drabužius, asmeninius kompiuterius, skalbimo mašinas ir kt.);
 • paslaugas (kirpyklos, draudimo, būsto nuomos ir kt.).

Palyginkite, kaip keletą metų kito pirkėjo krepšelio kaina

Pirkėjo krepšelis apima visas per metus namų ūkių naudojamas prekes ir paslaugas. Kiekviena jame esanti prekė ar paslauga turi kainą, kuri gali kisti. Metinis infliacijos lygis – tai viso krepšelio kaina tam tikrą mėnesį, palyginti su jo kaina tą patį mėnesį prieš metus.

Infliacijos apskaičiavimo pavyzdys*
Baziniais metais nupirktas kiekis Kaina (baziniai metai) Kaina (po 1 metų) Kaina (po 2 metų)
1 vieneto iš viso 1 vieneto iš viso 1 vieneto iš viso
150 kepalų duonos 1,50 € 225 € 1,30 € 195 € 1,60 € 240 €
100 puodelių kavos 2,40 € 240 € 2,40 € 240 € 2,15 € 215 €
12 apsilankymų kirpykloje 20,00 € 240 € 22,00 € 264 € 23,00 € 276 €
1 šiltas švarkas 145,00 € 145 € 176,00 € 176 € 160,00 € 160 €
Bendra krepšelio kaina 850 € 875 € 891 €
Kainų indeksas 100,0 102,9 104,8
Infliacijos lygis 2,9 % 1,8 %

* Euro zonos vartotojų kainų infliaciją kiekvieną mėnesį apskaičiuoja Eurostatas. Suderintas vartotojų kainų indeksas (SVKI) vidutiniškai apima apie 700 prekių ir paslaugų. Jis rodo euro zonos namų ūkių išlaidų krepšelio prekėms ir paslaugoms vidurkį. Visi į SVKI įtraukti produktai ir dabartinis infliacijos lygis

Veiksmai
 1. Surašykite visus krepšelyje esančius produktus ir kiek kiekvieno iš jų suvartojote per tam tikrus metus (jie ir bus baziniai metai). Mūsų pavyzdyje imama tik duona, kava, apsilankymas kirpykloje ir šiltas švarkas.
 2. Apskaičiuokite, kiek iš viso išleidote kiekvienam iš šių produktų, daugindami įsigytą kiekį iš sumokėtos kainos: 150 kepalų duonos x 1,50 € = 225 € 100 puodelių kavos x 2,40 € = 240 €, ir pan.
 3. Sudėkite visas galutines sumas ir gausite bendras vartojimo išlaidas. Baziniais metais mūsų pavyzdyje jos sudaro iš viso 850,4 €. Atlikdami 2 ir 3 veiksmus apskaičiuokite ir kitų metų rezultatus.
 4. Atlikdami 2 ir 3 veiksmus apskaičiuokite ir kitų metų rezultatus. Iš šio pavyzdžio matyti, kad kai kurios kainos po pirmų metų pasikeitė. Bendros vartojimo išlaidos padidėjo iki 875 eurų. O po antrųjų metų – iki 891 euro.
 5. Padalinkite bendras kiekvienų metų krepšelio išlaidas iš bazinių metų krepšelio išlaidų, o gautą skaičių padauginkite iš 100. Po 1 metų: 875 € ÷ 850 € x 100 = 102,9
 6. Metinis infliacijos lygis – tai pokytis procentais, lyginant keletą metų iš eilės. Mūsų pavyzdyje infliacijos lygis po vienų metų yra 2,9 %. Ji apskaičiuojama iš tų metų kainų indekso atėmus praėjusių metų kainų indeksą (102,9 – 100), padalinus iš praėjusių metų kainų indekso (100) ir padauginus iš 100. Ateinančiais metais infliacijos lygis yra (104,8 – 102,9) ÷ 102,9 x 100 = 1,8 %.

Euro zonos infliacija

Euro zonoje vartotojų kainų infliacija apskaičiuojama pagal suderintą vartotojų kainų indeksą, dažnai žymimą sutrumpinimu SVKI. Žodis „suderintas“ reiškia, kad visos Europos Sąjungos šalys taiko vienodą metodiką. Dėl to vienos šalies duomenys gali būti lyginami su kitos šalies duomenimis.

Infliacija, kainų stabilumas ir ECB

Pagrindinis ECB tikslas – palaikyti kainų stabilumą. Jis apibrėžtas kaip šiek tiek mažesnis, bet artimas 2 % SVKI pagrindu apskaičiuotos metinės infliacijos lygis vidutiniu laikotarpiu. Kodėl taip svarbu palaikyti kainų stabilumą.

Tarpusavyje palyginama įvairių šalių infliacija

Prieš eurui tampant mūsų bendrąja valiuta, kiekviena šalis infliaciją skaičiavo pagal savo nacionalinius metodus ir tvarką. Įvedus eurą, atsirado būtinybė apskaičiuoti visos euro zonos infliaciją. Duomenų neturėjo trūkti, jie neturėjo dubliuotis, be to, įvairių šalių duomenys turėjo būti tarpusavyje palyginami. Būtent šio tikslo ir padeda pasiekti SVKI ir keli teisiškai privalomi standartai.

Produktų svoris suderintame vartotojų kainų indekse

Vieno produkto kainos pokyčio poveikio SVKI stiprumas priklauso nuo to, kiek pinigų namų ūkiai vidutiniškai išleidžia tam produktui.

Pavyzdžiui, kavos (kartu su arbata ir kakava) svoris yra 0,4 %. Todėl bendram SVKI jos kainos pokyčiai nedarys didelio poveikio.

O, pavyzdžiui, benzino (kartu su automobilių degalais ir tepalais) svoris sudaro 4,6 % – tai reiškia, kad jei jų kaina kistų tokiu pačiu procentiniu dydžiu, kaip ir kavos, poveikis SVKI būtų apie 10 kartų didesnis.

Kaip apskaičiuojamas SVKI?
 1. Informacijos apie kainas rinkimas. Kainų stebėtojai kiekvieną mėnesį renka informaciją apie apytikriai 1,8 milijono kainų iš daugiau negu 200 000 realizavimo rinkų. Tai daroma beveik 1 600 didmiesčių ir miestų visoje euro zonoje. Kiekvienoje šalyje renkama informacija apie vidutiniškai 700 tipinių prekių ir paslaugų kainas. Kiekvienoje šalyje šis produktų rinkinys yra skirtingas. Informacija apie kiekvieno iš šių produktų kainas surenkama iš įvairių realizavimo rinkų ir regionų. Pavyzdžiui, renkant informaciją apie knygų kainas, imamos parduotuvėse, prekybos centruose ir interneto svetainėse parduodamos įvairios knygos (grožinės, ne grožinės literatūros knygos, žinynai, ir kt.). Daugiau
 2. Produktų grupių svorių nustatymas. Produktų grupės svoris nustatomas pagal tų produktų svarbą vidutinio namų ūkio biudžete. Šie svoriai yra nuolat peržiūrimi, siekiant užtikrinti, kad indeksas kuo tiksliau rodytų kintančius pirkimo įpročius. Svoriai nustatomi atsižvelgiant į apklausų, kuriose namų ūkiai nurodo, kam jie leidžia pinigus, rezultatus. Svoriai apskaičiuojami kaip tam tikros šalies vidurkiai, rodantys, kokios yra įvairiausių vartotojų (turtingų, nepasiturinčių, jaunų, pagyvenusių ir kt.) išlaidos. Daugiau
 3. Šalių svorių nustatymas. Šalių svoris nustatomas atsižvelgiant į tai, kokią dalį bendrų euro zonos vartojimo išlaidų jos sudaro. Daugiau

Kas apskaičiuoja...

...šalių SVKI? Kiekvienoje euro zonos šalyje yra nacionalinis statistikos institutas, kuris skaičiuoja savo šalies SVKI.

...euro zonos SVKI? Visi nacionaliniai statistikos institutai siunčia savo duomenis Eurostatui – Europos Bendrijų statistikos tarnybai. Tada Eurostatas apskaičiuoja visos euro zonos SVKI. Stebėdamas, kaip laikomasi teisiškai privalomų standartų, jis taip pat užtikrina nacionalinių duomenų kokybę. Daugiau informacijos rasite Eurostato interneto svetainėje.

Suvokiama infliacija

Vartotojų apklausos dažnai rodo, kad žmonės mano infliaciją esant didesne, negu rodo realių kainų indeksai. Tad nuo ko priklauso, kaip žmonės suvokia infliaciją? Atlikta keletas tyrimų, kurie parodė, kad:

 • Kylančios kainos pritraukia daugiau dėmesio negu nekintančios ar krentančios kainos. Taip pat ilgesnį laiką atsimenama, kad kainos kilo. Mes rečiau pastebime nekintančias ar krentančias kainas, nors, apskaičiuojant infliacijos lygį, į jas taip pat atsižvelgiama.
 • Geriau įsidėmime smulkias išlaidas dažniems pirkiniams. Pastaraisiais metais kai kurių dažnai įsigyjamų produktų ir paslaugų (pvz., benzino, duonos, autobuso bilietų) kainos pakilo daugiau negu vidutiniškai. Galvodami apie infliaciją dažnai per daug dėmesio skiriame šių prekių ir paslaugų kainų pokyčiams. Dėl to galime pradėti galvoti, kad reali infliacija yra didesnė negu yra iš tiesų.
 • Rečiau įsidėmime nedažnus pirkinius ir tiesioginius debetus. Nemaža mūsų išlaidų dalis tenka rečiau įsigyjamoms prekėms ir paslaugoms, pavyzdžiui, automobiliams ir atostogoms. Taip pat yra pirkinių (pvz., būsto nuoma ar telefono sąskaitos), už kuriuos atsiskaitome bankiniu pervedimu (tiesioginiu debetu ir nuolatiniu mokėjimo pavedimu). Galvodami apie infliaciją, apie tokias išlaidas ir tokių pirkinių kainų pokyčius pagalvojame rečiau.

Infliacija – tai įvairaus pobūdžio kainų pokyčių vidurkis

Kainų pokyčių ir atskirų produktų grupių svorių SVKI ryšys
 • „Asmeninė infliacija“. Suderinto vartotojų kainų indekso (SVKI) pagrindas yra vidutinis prekių ir paslaugų krepšelis. Šis vidutinis krepšelis apima visus namų ūkius. Tačiau namų ūkiai, kurie susiduria su didesne negu vidutinė infliacija, ją jaučia galbūt labiau negu tie, kurių „asmeninė infliacija“ yra mažesnė negu vidutinė.

  Pavyzdys: jei benzino kainos pakyla daug daugiau negu kitų prekių ir paslaugų kainos, tie, kurie daug važinėja automobiliu, gali pajusti, kad infliacija yra didesnė negu SVKI, nes jie degalams išleidžia daugiau negu vidutiniškai. Tuo tarpu retai automobiliu važinėjančių arba visai nevažinėjančių žmonių „asmeninė infliacija“ bus mažesnė.

 • Duomenys apie infliacijos lygį yra metiniai, tačiau mes dažnai galvojame apie ilgesnį laikotarpį. SVKI paprastai skaičiuojamas kaip metinis augimo tempas. Tai reiškia, kad tam tikru laikotarpiu, pavyzdžiui, 2009 m. sausio mėn., bendras kainų lygis lyginamas su buvusiu prieš metus, t. y. 2008 m. sausio mėnesį. Galvodami apie infliaciją, žmonės gali turėti mintyje net prieš keletą metų buvusias kainas. O per ilgą laikotarpį kainos dažniausiai pakyla nemažai, net jei metinis infliacijos lygis yra nedidelis. Pavyzdžiui, jei metinis SVKI pokytis yra 2 %, po 10 metų bendras kainų lygis padidės daugiau negu 20 %.
 • Kainos pokyčiai palyginti su kokybės pokyčiais. Ant produkto etiketės nurodytos kainos pokyčius dažnai laikome infliacija. Tačiau kartais keičiasi ne tik kaina, bet ir produkto kokybė. Į tai atsižvelgiama apskaičiuojant SVKI – minusuojamas dėl kokybės atsiradęs pokytis.

  Pavyzdys: automobilių kainos kyla, bet dažnai nauji modeliai turi standartinėmis tapusių savybių, kurios anksčiau buvo parduodamos kaip priedai (pavyzdžiui, satelitinė navigacijos sistema, oro kondicionierius ar avarinės apsaugos pagalvės). Tokiais atvejais kaina kyla ir dėl to, kad gerėja kokybė, ne vien tik dėl infliacijos. Jei automobilių kainos vidutiniškai pakiltų, pavyzdžiui, 5 %, iš kurių 1 % – dėl geresnės kokybės, suderintame vartotojų kainų indekse būtų parodytas šio produkto kainos padidėjimas 4 %.

Panagrinėkite duomenis

Vartotojų kainų infliacija euro zonoje nuo 1961 m.

Aštuntąjį ir devintąjį dešimtmečiais daugumoje Europos šalių infliacija buvo didelė. Tačiau praėjusio amžiaus paskutiniojo dešimtmečio viduryje, šalims pradėjus rengtis įsivesti eurą ir ECB vykdant savo politiką, infliacijos lygis gerokai sumažėjo.

Vartotojų kainų infliacija nuo 1961 m.

Dėl ko didėja dabartinė infliacija?

Ne visada stipriausią poveikį indeksui daro produktai, kurių kainos kinta labiausiai. Infliacijos lygis taip pat priklauso nuo to, kokią namų ūkių vartojimo išlaidų dalį sudaro kiekvienas produktas (t. y. nuo jo svorio).

Kainų pokyčių ir atskirų produktų grupių svorių SVKI ryšys

Patyrinėkite naujausius duomenis naudodamiesi šiuo sąveikiuoju grafiku

Susipažinkite su naujausiais ir istoriniais (nuo 1996 m.) duomenimis. Panagrinėkite atskiras šalis ir produktų grupes. Vedžiodami kompiuterio pelyte laiko kreive matysite, kaip kas mėnesį kito infliacija.

Lentelių miniatiūra HTML formatu

Atskirų šalių ir produktų grupių duomenų lentelės

Lentelių miniatiūra HTML formatu
TAIP PAT ŽIŪRĖKITE

Sužinokite daugiau panašiomis temomis

Visi šios dalies puslapiai