Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. június 30.

2017. július 5.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. június 30-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal 1. tétel) 25 milliárd eurós csökkenésének hátterében negyedéves átértékelési kiigazítások álltak.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 13,4 milliárd euróval csökkent, 264,4 milliárd euróra. A változás az eszközök és források negyedéves átértékelési hatásának tudható be, amely bőven ellensúlyozta az ügyfél- és portfólióügyletek okozta növekedést.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap

Ügylettípus

Lejáró összeg

Új összeg

2017. június 29.

7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet

35 millió USD

3060 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,5 milliárd euróval, 294,2 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 5,6 milliárd euróval 1136,9 milliárd euróra emelkedett. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 48,9 milliárd euróval csökkent, 210,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 40,1 milliárd euróval csökkent, 162,2 milliárd euróra. 2017. június 28-én, szerdán lejárt egy 11,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 11,6 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

A hét folyamán lejárt egy 1,3 milliárd eurós hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet (eszközoldal 5.2 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 2,7 milliárd euro értékben. Emellett a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek első sorozatának (TLTRO-I) keretében nyújtott 1,8 milliárd eurót lejárat előtt visszafizették.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,3 milliárd euro értékű volt (megközelítőleg annyi, mint az előző héten), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 617 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 577,2 milliárd euróval).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 6 milliárd euróval, 2064,4 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tételnek a különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió

Közölt érték 2017. június 30-án

Heti változás – vásárlás

Heti változás – visszaváltás

Heti változás – negyedév végi kiigazítások

1. fedezett kötvényvásárlási program

7,6 milliárd EUR

-

−0,2 milliárd EUR

−0,0 milliárd EUR

2. fedezett kötvényvásárlási program

5,4 milliárd EUR

-

−0,0 milliárd EUR

+0,0 milliárd EUR

3. fedezett kötvényvásárlási program

222,6 milliárd EUR

+1,1 milliárd EUR

−0,8 milliárd EUR

−0,6 milliárd EUR

Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program

24,1 milliárd EUR

+1,0 milliárd EUR

−0,5 milliárd EUR

−0,0 milliárd EUR

Vállalati szektort érintő vásárlási program

96,6 milliárd EUR

+1,6 milliárd EUR

−0,0 milliárd EUR

−0,2 milliárd EUR

Közszektort érintő vásárlási program

1609,3 milliárd EUR

+10,5 milliárd EUR

−0,4 milliárd EUR

−5,7 milliárd EUR

Értékpapír-piaci program

98,7 milliárd EUR

-

-

+0,2 milliárd EUR

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 52 milliárd euróval 1106 milliárd euróra csökkent.

Az eurorendszer követeléseinek és kötelezettségeinek negyedév végi átértékelése

Az eurorendszer egységes számviteli szabályainak megfelelően a rendszer arany-, deviza- és értékpapír-állományait, valamint pénzügyi instrumentumait minden negyedév végén az érvényes piaci árfolyamok alapján átértékelik. Az átértékelés nettó hatása az egyes mérlegtételekre a 2017. június 30-i állapot szerint a „Különbség az előző héthez képest a negyedév végi kiigazítás eredményeképpen” elnevezésű külön oszlopban van feltüntetve. Az állományok átértékelése során az alábbi aranyárfolyamot és főbb devizaárfolyamokat alkalmazták:

Arany: 1089,905 EUR/finom uncia

USD: 1,1412/EUR

JPY: 127,75/EUR

CNY: 7,7385/EUR

Különleges lehívási jogok: 1,2196 EUR/SDR

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletekből adódóan
ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
  i) ii)
1 Aranykészletek és aranykövetelések 379 091 0 −24 959
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 304 774 612 −17 465
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 388 −71 −3 128
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 230 386 683 −14 337
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 31 219 2 479 −2 003
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 17 961 −473 −40
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 17 961 −473 −40
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcóból származó követelések 0 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán euroövezeti hitelintézeteknek nyújtott hitelek euróban 779 252 −378 0
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 11 636 116 0
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 767 314 −456 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 302 −38 0
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 70 918 −2 140 0
7 Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 358 609 12 074 −5 549
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 2 064 420 12 334 −6 325
  7.2 Egyéb értékpapír 294 190 −260 777
8 Euróban denominált államadósság 25 788 −470 −114
9 Egyéb eszközök 241 897 684 1 100
Eszközök összesen 4 209 510 12 389 −49 028
Források (millió EUR) Egyenleg Különbség az előző héthez képest
i) ügyletekből adódóan
ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
  i) ii)
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 136 879 5 566 0
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezeti hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 723 077 −12 258 0
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 106 050 −52 026 0
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 616 974 39 740 0
  2.3 Lekötött betétek 0 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 53 28 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 9 195 1 498 0
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 347 586 −53 172 5
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 210 129 −48 930 5
  5.2 Egyéb kötelezettségek 137 457 −4 242 0
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 222 540 70 471 −27
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizaötelezettségek 4 107 1 288 −182
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 801 −1 068 −628
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 801 −1 068 −628
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 705 0 −2 343
10 Egyéb források 224 408 63 −5 736
11 Átértékelési számlák 371 913 0 −40 117
12 Saját tőke 102 299 0 0
Források összesen 4 209 510 12 389 −49 028

Médiakapcsolatok