European Central Bank - eurosystem
Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2011. március 18.

2011. március 22.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2011. március 18-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 2 milliárd euróval nőtt, 187 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,2 milliárd euróval 332,5 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,6 milliárd euróval csökkent, 823,9 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 6,9 milliárd euróval csökkent, 77,1 milliárd euróra.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbözete) 16,3 milliárd euróval csökkent, 344,9 milliárd euróra. 2011. március 16-án, szerdán lejárt egy 111,3 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 100,5 milliárd euro értékben. Ugyanezen a napon 77,5 milliárd euro értékű lekötött betétállomány is lejárt, és újabb, egyhetes lejáratú betétgyűjtésre került sor 77,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 20,2 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 15,3 milliárd euróval).

Az eurorendszer nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7,1 tétel) 0,2 milliárd euróval 138 milliárd euróra csökkent. A csökkenés annak tudható be, hogy az értékpapír-piaci és a fedezettkötvény-vásárlási programokban levő portfólió egy részének lejárt a futamideje. Ezért a 2011. március 18-ával záruló héten az értékpapír-piaci program keretében felhalmozódott vásárlások értéke 77,4 milliárd eurót, a fedezettkötvény-vásárlási program keretében tartott portfólió értéke pedig 60,6 milliárd eurót tett ki. Mindkét portfóliót a futamidő végéig megtartott állományba sorolják.

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 11,6 milliárd euróval 222,4 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 367 433 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 233 788 1 587
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 76 932 1 445
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 156 856 142
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 25 609 −439
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 545 1 701
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 545 1 701
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 443 483 −10 765
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 100 543 −10 788
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 342 863 0
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 51 15
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 27 8
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 48 729 −1 883
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 470 438 −1 461
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 137 958 −234
7.2 Egyéb értékpapírok 332 480 −1 227
8 Euróban denominált államadósság 34 904 0
9 Egyéb eszközök 295 450 −1 379
Eszközök összesen 1 940 378 −12 639
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 823 862 −554
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 321 039 −6 064
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 222 435 −11 621
2.2 Betéti rendelkezésre állás 20 150 4 858
2.3 Lekötött betétek 77 500 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 954 698
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 3 877 730
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 84 979 −6 711
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 77 115 −6 856
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 864 145
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 41 790 −650
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 2 030 −322
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 15 830 −492
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 15 830 −492
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 54 552 0
10 Egyéb kötelezettségek 181 001 1 371
11 Átértékelési számlák 331 533 0
12 Saját tőke 79 886 53
Források összesen 1 940 378 −12 639
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok