European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. kovo 18 d.

2011 m. kovo 22 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. kovo 18 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2 mlrd. eurų – iki 187 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), sumažėjo 1,2 mlrd. eurų – iki 332,5 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 823,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,9 mlrd. eurų – iki 77,1 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 16,3 mlrd. eurų – iki 344,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. kovo 16 d., baigėsi 111,3 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 100,5 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 77,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų vienos savaitės trukmės indėlių, kurių vertė sudarė 77,5 mlrd. eurų.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 20,2 mlrd. eurų (palyginti su 15,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 138 mlrd. eurų. Šis sumažėjimas siejamas su vertybinių popierių terminais pagal Vertybinių popierių rinkų programą ir padengtų obligacijų pirkimo programą. Dėl to 2011 m. kovo 18 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 77,4 mlrd. eurų ir 60,6 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 11,6 mlrd. eurų – iki 222,4 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 367 433 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 233 788 1 587
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 76 932 1 445
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 156 856 142
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 609 −439
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 545 1 701
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 545 1 701
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 443 483 −10 765
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 100 543 −10 788
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 342 863 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 51 15
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 27 8
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 48 729 −1 883
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 470 438 −1 461
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 137 958 −234
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 332 480 −1 227
8 Valdžios skola eurais 34 904 0
9 Kitas turtas 295 450 −1 379
Visas turtas 1 940 378 −12 639
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 823 862 −554
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 321 039 −6 064
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 222 435 −11 621
2.2 Indėlių galimybė 20 150 4 858
2.3 Terminuotieji indėliai 77 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 954 698
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 877 730
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 84 979 −6 711
5.1 Valdžiai 77 115 −6 856
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 864 145
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 41 790 −650
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 2 030 −322
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 15 830 −492
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 15 830 −492
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 54 552 0
10 Kiti įsipareigojimai 181 001 1 371
11 Perkainojimo sąskaitos 331 533 0
12 Kapitalas ir rezervai 79 886 53
Visi įsipareigojimai 1 940 378 −12 639
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai