Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
  • TISKOVÁ ZPRÁVA

Měnová rozhodnutí

7. března 2024

Rada guvernérů dnes rozhodla ponechat všechny tři základní úrokové sazby ECB beze změny. Od předchozího zasedání Rady guvernérů v lednu inflace dále poklesla. V nejnovějších projekcích, které sestavili pracovníci ECB, byla inflace revidována směrem dolů, a to zejména pro rok 2024, což odráží především nižší příspěvek cen energií. Podle těchto projekcí by měla dosáhnout průměrné hodnoty 2,3 % v roce 2024, 2,0 % v roce 2025 a 1,9 % v roce 2026. Směrem dolů byly rovněž revidovány projekce inflace bez započtení cen energií a potravin, které nyní dosahují průměrné hodnoty 2,6 % pro rok 2024, 2,1 % pro rok 2025 a 2,0 % pro rok 2026. I když se většina ukazatelů jádrové inflace dále zmírnila, domácí cenové tlaky zůstávají vysoké, částečně v důsledku silného růstu mezd. Podmínky financování jsou restriktivní a dosavadní zvyšování úrokových sazeb nadále tlumí poptávku, což pomáhá snižovat inflaci. Pracovníci ECB revidovali svou projekci hospodářského růstu pro rok 2024 na 0,6 %, přičemž se očekává, že hospodářská aktivita zůstane v blízkém horizontu utlumená. V dalším období očekávají, že ekonomika oživí a poroste tempem 1,5 % v roce 2025 a 1,6 % v roce 2026. Tento vývoj by měla zpočátku podporovat spotřeba a později také investice.

Rada guvernérů je odhodlána zajistit včasný návrat inflace ke svému 2% střednědobému cíli. Na základě svého stávajícího hodnocení Rada guvernérů usuzuje, že základní úrokové sazby ECB jsou na úrovni, která dostatečně dlouhým působením k tomuto návratu výrazně přispěje. Budoucí rozhodnutí Rady guvernérů zajistí, aby úrokové sazby byly po nezbytně dlouhou dobu stanoveny na dostatečně restriktivní úrovni.

Při stanovování odpovídající úrovně a trvání restrikce bude Rada guvernérů nadále uplatňovat přístup závislý na údajích. Zejména budou rozhodnutí Rady guvernérů o úrokových sazbách závislá na jejím hodnocení inflačního výhledu vzhledem k aktuálním ekonomickým a finančním údajům, na dynamice jádrové inflace a na síle transmise měnové politiky.

Základní úrokové sazby ECB

Úroková sazba pro hlavní refinanční operace a úrokové sazby mezní zápůjční facility a vkladové facility zůstanou beze změny na úrovni 4,50 %, 4,75 % a 4,00 %.

Program nákupu aktiv (APP) a nouzový pandemický program nákupu aktiv (PEPP)

Portfolio APP se přiměřeným a předvídatelným tempem zmenšuje, neboť Eurosystém již dále nereinvestuje jistiny ze splatných cenných papírů.

Rada guvernérů hodlá během první poloviny roku 2024 nadále v plném rozsahu reinvestovat jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci PEPP. Ve druhé polovině roku hodlá snížit objem portfolia PEPP v průměru o 7,5 mld. EUR měsíčně. Rada guvernérů hodlá reinvestice v rámci programu PEPP ukončit v závěru roku 2024.

Rada guvernérů bude nadále uplatňovat flexibilní přístup k reinvestování částek splatných v rámci portfolia PEPP s cílem čelit rizikům pro transmisní mechanismus měnové politiky, která souvisejí s pandemií.

Refinanční operace

S tím, jak banky budou splácet částky vypůjčené v rámci cílených dlouhodobějších refinančních operací, bude Rada guvernérů pravidelně vyhodnocovat, jak cílené úvěrové operace a jejich probíhající splácení přispívají k nastavení její měnové politiky.

***

Rada guvernérů je připravena upravit všechny své nástroje v rámci svého mandátu, aby zajistila návrat inflace k svému 2% cíli ve střednědobém horizontu a zachování hladkého fungování transmise měnové politiky. Navíc je k dispozici nástroj na ochranu transmise, který má za účel odvrácení nežádoucí, chaotické dynamiky na trhu, jež představuje vážnou hrozbu pro transmisi měnové politiky ve všech zemích eurozóny. Tento nástroj tak Radě guvernérů umožňuje účinněji plnit její mandát v oblasti cenové stability.

Prezidentka ECB tato rozhodnutí zdůvodní na tiskové konferenci, která začne dnes ve 14:45 SEČ.

Doslovné znění, které schválila Rada guvernérů, je k dispozici v anglické verzi.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média