PRESSEMEDDELELSE

Pengepolitiske beslutninger

25. oktober 2001

På sit møde i dag, som blev afholdt i form af en telekonference, har Styrelsesrådet for ECB besluttet, at den laveste budrente på de primære markedsoperationer og renterne på den marginale udlånsfacilitet og indlånsfaciliteten forbliver uændrede på henholdsvis 3,75 pct., 4,75 pct. og 2,75 pct.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

Medie- og pressehenvendelser