Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

21. června 2024
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 711 124 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 506 142 −953
  2.1 Pohledávky za MMF 232 356 −1
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 273 787 −951
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 15 532 896
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 073 617
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 073 617
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 151 390 2 080
  5.1 Hlavní refinanční operace 4 258 2 080
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 147 132 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 33 856 6 936
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 729 619 −2 750
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 510 518 −2 771
  7.2 Ostatní cenné papíry 219 100 20
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 840 0
9 Ostatní aktiva 351 240 −4 530
Aktiva celkem 6 536 817 2 297
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 555 671 1 499
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 345 045 −6 633
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 152 276 −21 455
  2.2 Vkladová facilita 3 192 768 14 822
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 33 329 453
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 188 575 2 681
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 111 795 4 211
  5.2 Ostatní závazky 76 780 −1 531
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 206 003 3 335
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 15 296 267
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 037 −1 629
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 037 −1 629
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 178 544 0
10 Ostatní závazky 206 681 2 324
11 Účty přecenění 702 941 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 99 696 0
Pasiva celkem 6 536 817 2 297
Annexes
25 June 2024