Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

21.6.2024
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 711 124 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 506 142 −953
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 232 356 −1
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 273 787 −951
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 15 532 896
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 073 617
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 073 617
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 151 390 2 080
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 4 258 2 080
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 147 132 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 33 856 6 936
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 729 619 −2 750
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 510 518 −2 771
  7.2 Muut arvopaperit 219 100 20
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 840 0
9 Muut saamiset 351 240 −4 530
Vastaavaa yhteensä 6 536 817 2 297
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 555 671 1 499
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 345 045 −6 633
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 152 276 −21 455
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 192 768 14 822
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 33 329 453
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 188 575 2 681
  5.1 Julkisyhteisöt 111 795 4 211
  5.2 Muut 76 780 −1 531
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 206 003 3 335
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 15 296 267
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 037 −1 629
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 037 −1 629
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 178 544 0
10 Muut velat 206 681 2 324
11 Arvonmuutostilit 702 941 0
12 Pääoma ja rahastot 99 696 0
Vastattavaa yhteensä 6 536 817 2 297
Annexes
25 June 2024