Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont, heti pénzügyi kimutatása, 2008. május 16.

2008. május 20.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2008. május 16-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) 19 millió eurós csökkenésének hátterében az eurorendszer egyik nemzeti központi bankja által (az aranyra vonatkozó, 2004. szeptember 27-én aláírt központi bankok közötti megállapodás alapján) végrehajtott aranyeladás állt.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 1 milliárd euróval nőtt, 160,8 milliárd euróra.

Az eurorendszer forgalomképes, euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapír-állománya (eszközoldal, 7. tétel) 1,6 milliárd euróval emelkedett, 112,2 milliárd euróra. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 2,4 milliárd euróval 671,1 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 11 milliárd euróval 65,4 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hiteleinek állománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 42 milliárd euróval emelkedett, 486,4 milliárd euróra. 2008. május 14-én, szerdán lejárt egy 150 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 191,5 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,1 milliárd euro volt (szemben az előző heti gyakorlatilag nulla értékkel), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) gyakorlatilag nem vették igénybe (szemben az előző heti 0,5 milliárd euróval).

Euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet eredményeként a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 38,3 milliárd euróval nőtt, 233,2 milliárd euróra.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 209 609 −19
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 138 408 1 084
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 9 433 703
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 128 975 381
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 47 793 −411
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 15 321 −82
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 15 321 −82
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 486 640 41 598
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 191 499 41 497
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 295 026 2
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 115 101
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 −2
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 33 932 −643
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 112 212 1 604
8 Euróban denominált államadósság 38 010 1
9 Egyéb eszközök 358 954 4 884
Eszközök összesen 1 440 879 48 016
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 671 118 −2 406
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 233 356 37 876
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 233 151 38 310
2.2 Betéti rendelkezésre állás 46 −432
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 159 −2
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 172 −2
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 72 899 11 311
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 65 377 11 062
5.2 Egyéb kötelezettségek 7 522 249
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 65 963 288
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 852 401
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 18 396 −703
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 18 396 −703
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 5 148 0
10 Egyéb kötelezettségek 143 806 1 136
11 Átértékelési számlák 156 231 0
12 Saját tőke 71 938 115
Források összesen 1 440 879 48 016
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok