Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 16. mai 2008

20. mai 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

16. mail 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 19 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes kliendi- ja portfellitehingute tulemusel 1 miljardi euro võrra 160,8 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,6 miljardi euro võrra 112,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 2,4 miljardi euro võrra 671,1 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) kasvasid 11 miljardi euro võrra 65,4 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvasid 42 miljardi euro võrra 486,4 miljardi euroni. Kolmapäeval, 14. mail 2008 möödus 150 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 191,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) praktiliselt ei kasutatud (võrreldes 0,5 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel kasvasid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 38,3 miljardi euro võrra 233,2 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 209 609 −19
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 138 408 1 084
2.1 Nõuded RVFle 9 433 703
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 128 975 381
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 47 793 −411
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 321 −82
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 321 −82
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 486 640 41 598
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 191 499 41 497
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 295 026 2
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 115 101
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −2
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 33 932 −643
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 112 212 1 604
8 Valitsussektori võlg eurodes 38 010 1
9 Muud varad 358 954 4 884
Varad kokku 1 440 879 48 016
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 671 118 −2 406
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 233 356 37 876
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 233 151 38 310
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 46 −432
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 159 −2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 172 −2
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 72 899 11 311
5.1 Valitsussektor 65 377 11 062
5.2 Muud kohustused 7 522 249
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 65 963 288
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 852 401
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 18 396 −703
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 18 396 −703
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 148 0
10 Muud kohustused 143 806 1 136
11 Ümberhindluskontod 156 231 0
12 Kapital ja reservid 71 938 115
Kohustused kokku 1 440 879 48 016
KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid