Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 16. květnu 2008

20. května 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 16. května 2008 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 19 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 1 mld. EUR na 160,8 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,6 mld. EUR na 112,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 2,4 mld. EUR na 671,1 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 11 mld. EUR na 65,4 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 42 mld. EUR na 486,4 mld. EUR. Ve středu 14. května 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 150 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 191,5 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (ve srovnání s minulým týdnem, kdy zůstala prakticky nevyužita), zatímco vkladová facilita (položka 2.2 na straně pasiv) zůstala prakticky nevyužita (na rozdíl od předchozího týdne, kdy jejím prostřednictvím bylo uloženo 0,5 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 38,3 mld. EUR na 233,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 209 609 −19
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 138 408 1 084
2.1 Pohledávky za MMF 9 433 703
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 128 975 381
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 47 793 −411
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 321 −82
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 321 −82
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 486 640 41 598
5.1 Hlavní refinanční operace 191 499 41 497
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 295 026 2
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 115 101
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −2
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 33 932 −643
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 112 212 1 604
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 38 010 1
9 Ostatní aktiva 358 954 4 884
Aktiva celkem 1 440 879 48 016
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 671 118 −2 406
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 233 356 37 876
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 233 151 38 310
2.2 Vkladová facilita 46 −432
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 159 −2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 172 −2
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 72 899 11 311
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 65 377 11 062
5.2 Ostatní závazky 7 522 249
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 65 963 288
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 852 401
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 18 396 −703
8.1 Vklady a ostatní závazky 18 396 −703
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 148 0
10 Ostatní pasiva 143 806 1 136
11 Účty přecenění 156 231 0
12 Kapitál a rezervní fondy 71 938 115
Pasiva celkem 1 440 879 48 016
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média