Menu

Testauksen läpäisseet setelinkäsittelylaitetyypit

Testitulosten julkaiseminen

  • Tällä verkkosivulla luetellaan vain ne setelinkäsittelylaitetyypit, jotka ovat läpäisseet testauksen jossakin kansallisessa keskuspankissa ja joista valmistaja on toimittanut testauksen suorittaneelle kansalliselle keskuspankille kaikki vaaditut tiedot (ks. selitykset jäljempänä).
  • Tieto testauksen läpäisemisestä julkaistaan tällä verkkosivulla kuukauden sisällä testauspäivästä.
  • Tiedot poistetaan verkkosivulta, kun testauksen suorittamiskuukaudesta on kulunut 12 kuukautta, ellei laitetyypin kykyä havaita väärennöksiä ole arvioitu uudelleen jossakin kansallisessa keskuspankissa joko vuotuisessa testauksessa (annual test) tai tarpeen mukaan suoritetussa uudelleentestauksessa (retest). Laitetyypin tulee olla läpäissyt suoritetut testit.

    Meneillään olevan koronaviruspandemian ja viranomaisten sen johdosta asettamien matkustusrajoitusten vuoksi tiettyjen laitteiden vuotuinen testaus ei ole mahdollista. Näin ollen eurojärjestelmä on päättänyt jättää testauksen läpäisseiden laitteiden luetteloon myös ne laitteet, joita ei voida tällä hetkellä testata. Kaikkia luettelossa olevia laitteita voidaan siis käyttää setelien palauttamiseen kiertoon, vaikka testauksesta olisi kulunut yli 12 kuukautta.

    Eurojärjestelmä arvioi tilanteen uudelleen kuukausittain.
  • Laitetyyppiä ja vastaavanlaisia muita laitteita koskevat tiedot poistetaan myös silloin, jos laitetyyppi ei läpäise uudelleentestausta (retest) tai jos valmistaja ei luovuta laitetyyppiä uudelleentestattavaksi.
  • Kansallisten keskuspankkien laitevalmistajille mahdollisesti antamat testausraportit kuvaavat laitteiden toimintaa ainoastaan testipäivänä vallinneissa testausolosuhteissa, ja ne ovat voimassa vain niin kauan kuin testitulokset pidetään näillä verkkosivuilla.

Vaikka setelinkäsittelylaitetyypin kohdalla ei olisi mainintaa toisen eurosetelisarjan setelien hyväksymisestä, se ei tarkoita, etteikö laitetyyppi pystyisi käsittelemään toisen sarjan euroseteleitä. Setelinkäsittelylaitteiden käyttäjien on syytä varmistaa laitevalmistajilta, pystyykö kulloinenkin laite käsittelemään toisen sarjan euroseteleitä.