Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Sikeresen bevizsgált bankjegyvizsgáló géptípusok

Tekintettel a koronavírus-betegség (Covid19) terjedésével kapcsolatos általános fejleményekre, valamint a hatóságok által a helyzet miatt bevezetett utazási korlátozásokra, amelyek az egyes eszközök éves tesztelését hátráltatják, az eurorendszer úgy határozott, hogy meghosszabbítja az azokra az eszközökre vonatkozó teszteknek az érvényességét, amelyeket jelenleg nem lehet újra bevizsgálni. Az itt felsorolt összes gép így még akkor is használható visszaforgatáshoz, ha a vizsgálatok 12 hónapos érvényessége lejárt.

Az eurorendszer figyelemmel kíséri a helyzetet, és havonta újraértékeli a fenti döntést.

Mikor veszik fel az eszközöket a jegyzékekbe vagy távolítják el onnan?

Csak azok a bankjegyvizsgáló géptípusok szerepelnek a felsorolásban, amelyek megfeleltek valamely nemzeti központi bank (NKB) által végrehajtott bevizsgáláson, és amelyről a gyártó (lásd alábbi magyarázatot) az összes kért információt megadta az illetékes NKB-nak.

A bevizsgáláson megfelelt géptípusok adatai a bevizsgálás után legkésőbb egy hónappal ezen a weblapon jelennek meg.

A bevizsgálással kapcsolatos adatok 12 hónappal a bevizsgálás naptári hónapja után lekerülnek a weblapról, amennyiben az adott géptípus hamisítványkiszűrő képességét valamely NKB elmulasztotta ellenőrizni éves, ismételt vagy soron kívüli bevizsgálás keretében.

Ha a géptípus nem felel meg az újbóli bevizsgáláson, vagy ha a gyártó nem engedélyezi a bevizsgálását, akkor az adott géptípus és az annak megfelelő további gépek adatait ugyancsak haladéktalanul törlik a jegyzék(ek)ből.

Az NKB-nak a sikeres bevizsgálásról a gyártónak tett összefoglaló jelentése csak a vizsgálat időpontjában érvényes vizsgálati feltételekre érvényes, és csak addig az időpontig, ameddig a bevizsgálás eredményei ezen a weboldalon megtekinthetők.

Ha nincs arra utalás, hogy a gép támogatja-e a második eurobankjegy-sorozatot, az nem jelenti, hogy a gép nem lesz kompatibilis ezekkel a bankjegyekkel. Ezért kérjük a bankjegyvizsgáló gépek üzemeltetőit, hogy a gyártótól érdeklődjék meg, hogy az adott gép kompatibilis-e a második bankjegysorozattal.

A felelősségi nyilatkozat 1. pontjában megfogalmazott korlátozás betartásával a bevizsgálás és eredményei valamennyi euroövezeti tagállamban érvényesek. Amennyiben egy géptípus sikeresen megfelelt valamely NKB által végzett bevizsgáláson, gyártója nem köteles ugyanazt a géptípust egy másik euroövezeti tagállam NKB-jánál is bevizsgáltatni.

Lábjegyzet

a) A gyártó kijelenti, hogy a közvetlenül a fő géptípust tartalmazó sor alatt megnevezett további gép(ek) a bevizsgált funkció (valódiság- és forgalomképesség-ellenőrzés, visszakeresési képesség) tekintetében ugyanúgy teljesít(enek), mint a bevizsgált gép.

Magyarázat

A bevizsgálás előtt a vizsgálatot végző NKB a következő kiegészítő információkat kéri a gyártótól:

 1. nyilatkozat arról, hogy az adott bankjegyvizsgáló géptípus megfelel-e az országos vagy európai uniós munkavédelmi előírásoknak, és ha igen, akkor melyeknek;
 2. azoknak az eurocímleteknek, sorozatnak és adagolási képhelyzeteknek a megjelölése, amelyet az adott bankjegyellenőrző géptípus támogat, valamint hogy az ezzel kapcsolatos adatok egyértelműen fel vannak-e tüntetve a gépen;
 3. nyilatkozat arról, hogy az adott géptípus a gyártó leírása alapján mely biztonsági elemeket ellenőrzi, és hogyan zajlik a vizsgálat;
 4. kezelési útmutató – amennyiben az útmutató nem a bevizsgáló NKB tagállamának hivatalos nyelvén készült, úgy a bankjegyvizsgáló gép üzemeltetésére vonatkozó egyéb hasonló információk is biztosítandók;
 5. visszaigazolás arról, hogy a kezelési útmutató vagy az egyéb használati utasítások magukban foglalják: (i) az adott bankjegyvizsgáló géptípus szervizelési módját; (ii) a megbízható üzemelés által megkívánt szervizelés (pl. szenzortisztítás) gyakoriságát; (iii) az adott géptípus szoftververziójának felhasználó általi ellenőrzési módját;
 6. információ arról, hogy a bankjegyvizsgáló géptípus átállítható-e új hamisítványok felismerésére, és ha igen, milyen módon, továbbá hogyan bizonyosodhat meg az üzemeltető az átállításról;
 7. információ a forgalomképesség szerinti válogatás küszöbértékeinek módosításáról;
 8. információ az adott bankjegyellenőrző géptípus áramforrásáról.

Felelősségi nyilatkozat a bevizsgálásról és a bevizsgálási eredményekről

 1. A bevizsgálás során azokat a hamis eurobankjegyeket használják, amelyek az EKB és az NKB-k legjobb tudomása szerint a vizsgálatban alkalmazott csomag utolsó aktualizálásának időpontjában az euroövezeti forgalomban leggyakrabban előfordultak. Mivel az EKB és az NKB-k nem láthatják előre, illetve nem zárhatják ki annak a lehetőségét, hogy a hamisítványcsomag aktualizálása után újabb hamisítványok jelennek meg, a gyártónak rendszeres időközönként újból be kell vizsgáltatnia az általa gyártott géptípusokat. Ezen túlmenően a bankjegyvizsgáló gépek forgalmazóinak és üzemeltetőinek feladata, hogy a beépített valódiságvizsgáló elemeket bizonyos időközönként felújítsák, hogy alkalmasak legyenek az újabb hamisítványok kiszűrésére.
 2. A vonatkozó jogszabályok által megengedett keretek között az EKB-t és az NKB-kat nem terheli felelősség (i) a bevizsgálás végrehajtásából, az eredményeknek az EKB weboldalán való közzétételéből, a közzététel hiányából, vagy az eredményeknek a weboldalról való levételéből származó semminemű közvetlen vagy közvetett kárért, valamint (ii) a bevizsgálás kimeneteléért. A Deutsche Bundesbank és a Banco de Portugal külön felelősségi nyilatkozatai alább olvashatók.
 3. A vonatkozó jogszabályok által megengedett keretek között az EKB-t és az NKB-kat nem terheli felelősség a bevizsgálási eredményeknek az EKB weboldalán való közzétételéből, a közzététel hiányából, vagy az eredményeknek a weboldalról való levételéből származó közvetlen vagy közvetett kárért azokkal a további gépekkel összefüggésben, amelyeket az eurorendszerbeli NKB-k nem vizsgáltak be, de amelyek a gyártó írásos garanciája alapján szerepelnek az EKB honlapján. Az említett garancia kimondja, hogy a szóban forgó géptípus az EKB/2010/14 határozat I. függelékében meghatározott alapfunkciókat tekintve ugyanazzal a hardverrel, szoftverrel és teljesítménnyel rendelkezik, mint az adott gyártónak valamely eurorendszertag NKB vizsgálatán már megfelelt bankjegyvizsgáló géptípusa, amely közvetlenül a további gépek fölötti sorban van feltüntetve. Az egyértelműség kedvéért megjegyezzük, hogy amennyiben a tesztelt bankjegyvizsgáló géptípus lekerül a listáról, a további gép(ek)re való hivatkozást is eltávolítják, és fordítva. A következetesség biztosítása céljából a tesztelt bankjegyvizsgáló géptípust (valamint az adott gyártó minden további hasonló alapfunkcióval rendelkező gépét) is – az eltávolítás okától függetlenül – kötelező levenni a további géppel együtt a listáról. A Deutsche Bundesbank és a Banco de Portugal külön felelősségi nyilatkozatai alább olvashatók.
 4. Harmadik fél a közölt bevizsgálási eredményeket nem tekintheti az EKB vagy az NKB-k ajánlásának vagy arra való utalásának abban a tekintetben, hogy a tesztelt bankjegyvizsgáló géptípust vagy további gépet a harmadik fél igénybe vegye-e vagy sem.
 5. Jelen nyilatkozattal az EKB és az NKB-k sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát nem vállalnak arra, hogy a sikeresen bevizsgált géptípus vagy további gép folyamatosan és hibamentesen kiszűri a hamis eurobankjegyeket, továbbá ellenőrzi a bankjegyek forgalomképességét; sem arra, hogy betölti funkcióját függetlenül attól, hogy az üzemeltető betartja-e a használati útmutató előírásait vagy sem.

A felelősségi nyilatkozat 2. pontja a Deutsche Bundesbankra vonatkozóan

A Deutsche Bundesbank nem vállal semminemű felelősséget a bevizsgálás végrehajtásából, a vizsgálati eredményeknek az EKB weboldalán való közzétételéből, a közzététel hiányából vagy weboldalról való eltávolításából származó közvetlen vagy közvetett kárért, sem a bevizsgálás kimeneteléért, azzal a kivétellel, ha a káreseményt a Deutsche Bundesbank szándékosan vagy súlyos mulasztás elkövetésével okozza. Ezen túlmenően a Deutsche Bundesbank általános felelősségi nyilatkozatában rögzített felelősségi korlát továbbra is érvényben marad.

A felelősségi nyilatkozat 2. pontja a Banco de Portugalra vonatkozóan

A bevizsgálás lebonyolítása, a bevizsgálási eredményeknek az EKB weboldalán való közzététele, a közzététel elmaradása, vagy az eredményeknek az internetről való eltávolítása nem tekinthető a felsorolt eseményekből származó közvetlen vagy közvetett kárhoz kapcsolódó semmiféle felelősségvállalásnak.

A felelősségi nyilatkozat 3. pontja a Deutsche Bundesbankra vonatkozóan

A Deutsche Bundesbank nem vállal felelősséget semminemű közvetlen vagy közvetett kárért, amely további gép megnevezésének az EKB weboldalán való közzétételéből, a közzététel hiányából vagy weboldalról való eltávolításából származik, kivéve, ha a kárt a Deutsche Bundesbank szándékosan vagy súlyos mulasztás révén okozza. A felelősség fenti korlátozása nem vonatkozhat a testi épség és egészség sérelmére vonatkozó kártérítési felelősségre. Ezen túlmenően a Deutsche Bundesbank általános felelősségi nyilatkozatában rögzített felelősségi korlát továbbra is érvényben marad.

A felelősségi nyilatkozat 3. pontja a Banco de Portugalra vonatkozóan

A gyártónak a további gépre vonatkozó garanciavállalása, vagy a további géppel kapcsolatos információknak az EKB weboldalán való közzététele, a közzététel hiánya vagy az információk weboldalró való levétele nem tekinthető a felsorolt eseményekből származó közvetlen vagy közvetett kárhoz kapcsolódó semmiféle felelősségvállalásnak.