European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Kako inovacije prispevajo k rasti?

27. junij 2017

Inovacije so osnovno gonilo gospodarskega napredka, ki prinaša koristi potrošnikom, podjetjem in gospodarstvu kot celoti. Na kakšen način igrajo to vlogo, kako prispevajo h gospodarski rasti in s čim jih lahko spodbujamo?

Kaj so inovacije?

V ekonomskem smislu inovacije pomenijo razvoj in uporabo idej in tehnologij, s katerimi se blago in storitve izboljšajo, proizvodnja blaga in izvajanje storitev pa postaneta učinkovitejša.

Klasičen primer inovacije je razvoj parnega stroja v 18. stoletju. Parni stroji so se uporabljali v tovarnah, kjer so omogočali množično proizvodnjo, poleg tega pa so z železnico povzročili revolucijo v prometu. V sodobnem času je informacijska tehnologija v podjetjih spremenila način proizvodnje ter prodaje blaga in storitev, hkrati pa ustvarila tudi nove trge in nove poslovne modele.

Zakaj torej inovacije zanimajo ECB?

Cilj ECB je ohranjati stabilnost cen. ECB z določanjem obrestnih mer vpliva na pogoje financiranja v gospodarstvu in navsezadnje tudi na skupno povpraševanje po blagu in storitvah. Vendar na zmožnost ECB, da izpolnjuje svoj mandat, vplivajo tudi možnosti za dolgoročno gospodarsko rast, ki so odvisne od inovacij.

Ker inovacije močno vplivajo na makroekonomsko okolje, ECB spremlja njihov razvoj ter raziskuje gospodarske in socialne predpogoje, ki jih omogočajo in spodbujajo.

Zakaj potrebujemo inovacije?

Ena največjih koristi inovacij je njihov prispevek h gospodarski rasti. Preprosto povedano, inovacije lahko povečajo produktivnost, kar pomeni, da se z enakim vložkom proizvede več. Če se veča produktivnost, se proizvede več blaga in opravi več storitev – z drugimi besedami, gospodarstvo raste.

Kako inovacije prispevajo k rasti?

Ker se razvijajo in uporabljajo nove ideje in tehnologije, se z enakim vložkom proizvede več. Proizvedenega je več blaga in opravljenih več storitev, kar spodbuja rast plač in dobičkonosnost podjetij.

Večanje inovativnosti in produktivnosti prinaša številne koristi potrošnikom ter podjetjem. Če se veča produktivnost, se zvišujejo plače delavcev. Ti imajo več denarja, zato lahko kupijo več blaga in storitev. Hkrati tudi podjetja ustvarjajo več dobička, kar jim omogoča naložbe in zaposlovanje novih delavcev.

Kakšen je celoten učinek inovacij?

Na začetku je učinek inovacije navadno majhen, ko denimo novo tehnologijo sprva uporabljajo le v podjetju, kjer so jo razvili. Toda če želimo pridobiti vse koristi inovacije, se mora ta nujno razširiti po celotnem gospodarstvu in enako koristiti podjetjem različnih velikosti v različnih panogah. Strokovnjaki ta proces imenujejo razširjanje inovacij.

Inovacije v euroobmočju

Čeprav so se v Evropi rodile številne inovacije in regija še naprej ostaja inovativna, je še dosti neizkoriščenih možnosti za nadaljnjo krepitev naših inovativnih zmožnosti. Med prvimi desetimi državami na svetu glede na kazalnik svetovne konkurenčnosti Svetovnega gospodarskega foruma so namreč le tri države euroobmočja. Še vedno obstaja tudi trdovratna vrzel v izdatkih za raziskave in razvoj med euroobmočjem in drugimi najpomembnejšimi visoko razvitimi gospodarstvi.

Poleg tega se zdi, da je razširjanje inovacij v euroobmočju počasno. Novejše študije ECB na primer ugotavljajo precejšnjo razliko v produktivnosti med najbolj in najmanj produktivnimi podjetji, kar pomeni, da so uspešna pionirska podjetja zelo inovativna, podjetja, ki zaostajajo, pa od inovacij nimajo veliko koristi.

Kako lahko spodbujamo inovacije?

Strukturni ukrepi za spodbujanje inovacij zajemajo tako zvišanje izdatkov za raziskave in razvoj kot tudi vlaganje v izobraževanje, obenem pa omogočajo, da podjetniki lažje ustanovijo podjetje in neuspešna podjetja hitreje zapustijo trg. Poleg tega lahko podjetja pospešujejo inovacije z vlaganjem v zaposlene ter z lastnimi raziskavami in razvojem.