Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
  • BEVEZETŐ NYILATKOZAT

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Christine Lagarde, az EKB elnöke
Luis de Guindos, az EKB alelnöke

Frankfurt am Main, 2020. október 29.

Hölgyeim és uraim! Az alelnök úr és jómagam örömmel üdvözöljük önöket a sajtótájékoztatónkon. Szeretnénk beszámolni róla, hogy milyen eredménnyel járt a Kormányzótanács mai ülése, amelyen az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke, Valdis Dombrovskis is részt vett.

A koronavírusos (Covid19-) fertőzések ismételt megugrása az euroövezetben és világszerte újfent nehéz feladatok elé állítja a gazdaságok közegészségügyi rendszereit és növekedési kilátásait. A beérkező információk jelzik, hogy az euroövezet gazdasági élénkülése a vártnál gyorsabban veszít a lendületéből, miután a gazdaság a nyári hónapokban erősen, de részlegesen és egyenetlenül ismét elkezdett élénkülni. A Covid19-esetek megemelkedése és az ehhez kapcsolódó, a terjedés megfékezéséhez szükséges intézkedések fokozása visszafogja a gazdaság ütemét, és egyértelműen rontja a rövid távú kilátásokat. Miközben a feldolgozóipari teljesítmény tovább javult, a szolgáltatási szektoré észrevehetően lassul. Annak ellenére, hogy fiskális politikai intézkedések támogatják a háztartásokat és a cégeket, a fogyasztók óvatosak, tekintettel a világjárványra és annak nemkívánatos foglalkoztatási és jövedelmi következményeire. Emellett a gyengébb mérlegek és a gazdasági kilátásokkal kapcsolatos megnövekedett bizonytalanság akadályozza a vállalati beruházásokat. A teljes inflációt fékezik az alacsony energiaárak és a visszafogott mögöttes ároldali nyomás a gyenge kereslet, valamint a jelentős kihasználatlan munkaerőpiaci és termékpiaci kapacitások környezetében.

A március eleje óta hozott monetáris politikai intézkedéseink segítenek megőrizni a kedvező finanszírozási feltételeket az euroövezet összes szektorában és joghatóságában, ami nélkülözhetetlen támaszt jelent a gazdaságnak és a középtávú árstabilitás garantálásának. A mostani környezetben, amikor a kockázatok egyértelműen lefelé billentek el, a Kormányzótanács gondosan értékelni fogja a beérkező információkat, többek között a világjárvány dinamikáját, a védőoltás bevezetésének kilátásait és az árfolyam alakulását. Az eurorendszer szakértőinek újabb makrogazdasági prognózisa decemberben lehetővé fogja tenni a gazdasági kilátásoknak és a kockázatok mérlegének alapos újraértékelését. Ennek az aktualizált értékelésnek az alapján a Kormányzótanács szükség szerint újrakalibrálja az eszköztárát, hogy a kialakuló helyzetre válaszoljon, és biztosítsa, hogy a pénzügyi feltételek kedvezőek maradjanak a gazdasági élénkülés támogatásához, valamint ahhoz, hogy ellensúlyozzák a világjárványnak a prognosztizált inflációs pályát érintő negatív hatásait. Mindez elősegíti, hogy az infláció fenntartható módon, a testület szimmetria iránti elkötelezettségének megfelelően haladjon a célja felé.

Időközben úgy döntöttünk, hogy ismételten megerősítjük a monetáris politikánk laza alapállását.

Az EKB irányadó kamatait változatlanul hagyjuk. Számításunk szerint ezek a jelenlegi vagy alacsonyabb szinteken maradnak egészen addig, ameddig nem tapasztaljuk, hogy az inflációs kilátások az előrejelzési időszakunkban határozottan megközelítik a 2 százalékhoz megfelelően közeli, de az alatti szintet, és amíg ez a közeledés nem jelenik meg konzisztensen a trendinfláció dinamikájában.

Folytatjuk a pandémiás vészhelyzeti vásárlási program (PEPP) alatti vásárlást az összesen 1350 milliárd eurós keretösszeg erejéig. A vásárlások hozzájárulnak az általános monetáris politikai lazításhoz, ami segít ellensúlyozni azt a lefelé irányuló hatást, amelyet a világjárvány a prognosztizált inflációs pályára gyakorol. A vásárlásokat továbbra is időben, eszközosztály tekintetében és a joghatóságok között rugalmas módon folytatjuk. Ez lehetővé teszi, hogy sikeresen kivédjük a monetáris politika zökkenőmentes transzmissziójára ható kockázatokat. A PEPP alatti nettó eszközvásárlást legalább 2021 júniusának végéig folytatjuk, de addig mindenképp, amíg a Kormányzótanács megítélése szerint véget nem ér a koronavírus válságszakasza. A PEPP keretében vásárolt, lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztéseket legalább 2022 végéig újra befektetjük. A PEPP-portfólió jövőbeli kifutását mindenesetre úgy irányítjuk, hogy elkerüljük a megfelelő monetáris politikai iránnyal való interferenciát.

Az eszközvásárlási programunk (APP) keretében az év végéig 20 milliárd eurós havi ütemben tovább folyik a nettó vásárlás azokkal a vásárlásokkal együtt, amelyeket a pótlólagos 120 milliárd eurós átmeneti keretösszeg erejéig végzünk. Továbbra is arra számítunk, hogy az APP alatt zajló havi nettó eszközvásárlások addig lesznek folyamatban, amíg szükség van rájuk az irányadó kamatok alkalmazkodó hatásának a megerősítéséhez, és röviddel azelőtt befejeződnek, hogy ismét emelni kezdjük az EKB irányadó kamatait. Az a szándékunk, hogy az APP keretében vásárolt lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztést teljes egészében továbbra is újra befektetjük hosszabb időszakon keresztül azután, hogy elkezdjük az irányadó kamatok emelését, de mindenesetre addig, ameddig szükséges ahhoz, hogy fennmaradjanak a kedvező likviditási feltételek és a meglehetősen laza monetáris politika.

Emellett továbbra is bőséges likviditást biztosítunk a refinanszírozási műveleteken keresztül. Konkrétan a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveleteink harmadik sorozata (TLTRO–III) továbbra is vonzó finanszírozási forrás a bankok számára, mivel támogatja a vállalatokhoz és a háztartásokhoz irányuló banki hitelnyújtást.

Most részletesebben is bemutatom értékelésünket, kezdve a gazdasági elemzéssel. Az euroövezetben a reál-GDP 2020 második negyedévében 11,8 százalékkal zsugorodott az előző negyedévhez képest. A 2020. áprilisi mélypont után az euroövezet gazdasága a harmadik negyedévben erősen „visszalendült”, aminek köszönhetően sikerült az első félévi zsugorodás mintegy felét behoznia. A Covid19-fertőzések jelentős megemelkedése és az ehhez kapcsolódó, a terjedés megfékezéséhez szükséges, nyár óta bevezetett intézkedések fokozása egyértelműen rontja a rövid távú kilátásokat. Sőt, a legutóbbi tényadatok, felmérési adatok, nagy gyakoriságú mutatók a gazdasági konjunktúra jelentős lazulását jelzik az utolsó negyedévre. A gazdasági folyamatok ráadásul továbbra is egyenetlenül alakulnak az egyes ágazatokat összehasonlítva. Különösen a szolgáltatási ágazatban lassul ismét a gazdaság, mivel a társasági programokra és helyváltoztatásra vonatkozó új korlátozások legjobban a szolgáltatásoknál csapódnak le. Távolabbra tekintve, miközben a világjárvány alakulásával kapcsolatos bizonytalanság valószínűleg fékezi a munkaerőpiac, a fogyasztás és a beruházás élénkülésének mértékét, a kedvező finanszírozási feltételek és az expanzív fiskális politika várhatóan továbbra is támogatja az euroövezet gazdaságát.

Az euroövezeti növekedési kilátásokat övező kockázatok mindent egybevéve egyértelműen lefelé billentek el. Mindez jórészt betudható a koronavírusos (Covid19-) fertőzések nemrég tapasztalt ismételt megugrásának, a terjedés megfékezéséhez szükséges intézkedések fokozásának és a világjárvány igen bizonytalan időbeli lefutásának, valamint a gazdasági és pénzügyi helyzetet érintő vonatkozásainak.

Az euroövezet éves inflációja szeptemberben −0,3 százalékra csökkent az augusztusi −0,2 százalék után, ami az energia, az energián kívüli ipari termékek és a szolgáltatások áralakulásának tudható be. Az olajár-dinamika alapján és a német héakulcs átmeneti csökkentését figyelembe véve valószínűsíthető, hogy a teljes infláció 2021 elejéig negatív marad. A rövid távú ároldali nyomás is visszafogott marad az – elsősorban az idegenforgalomban és utazási ágazatokban tapasztalható – gyenge kereslet, valamint a kisebb ároldali nyomás és az euroárfolyam felértékelődése miatt. Amint a világjárvány hatása lecseng, az inflációra felfelé irányuló nyomást gyakorol majd középtávon a keresletnek a laza fiskális és monetáris politika által támogatott élénkülése. A hosszabb távú inflációs várakozások piaci alapú indikátorai és felmérésalapú mutatói nagyjából változatlanul alacsony szinten tartózkodnak.

A monetáris elemzésre áttérve, a széles értelemben vett pénzmennyiség (M3) növekedési üteme 2020 szeptemberében 10,4 százalékra emelkedett az augusztusi 9,5 százalékról, tehát továbbra is jóval meghaladja a Covid19-világjárványt megelőző szinteket. Az erőteljes növekedés hátterében továbbra is a belföldi hitelkihelyezések és az eurorendszer folyamatos eszközvásárlásai, valamint elővigyázatossági megfontolások állnak, amelyek miatt a pénztulajdonos szektor likviditás iránti preferenciája megerősödött. Ebben a környezetben továbbra is a leglikvidebb pénzforrásokat tartalmazó M1, szűkebb értelemben vett monetáris aggregátum a szélesebb értelemben vett pénzmennyiség növekedésének a motorja.

A magánszektornak nyújtott hitelek alakulását továbbra is a Covid19-világjárványnak a gazdaságra gyakorolt hatása befolyásolta. A nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott kölcsönök éves növekedési üteme a világjárvány első hónapjaiban történt erőteljes emelkedés után szeptemberben a 7,1 százalékos augusztusi szinten maradt. Emögött azonban a közelmúltbeli havi hiteltranzakciós adatok mérséklődése húzódik meg. A háztartásoknak kihelyezett hitelek éves növekedési üteme szeptemberben felkúszott 3,1 százalékra az augusztusi 3,0 százalékról. A magánszektornak nyújtott hitelek növekedésére változatlanul kedvezően hatnak a hosszú időszakot tekintve alacsony banki hitelkamatok.

A 2020 harmadik negyedévi banki hitelezési felmérésünk szerint a vállalati hitelfeltételek szigorodtak. Míg a bankok jelezték, hogy finanszírozási és mérleghelyzetük támogató maradt, a kockázatok kedvezőtlenebb megítélése visszafoghatja a hitelkihelyezési hajlandóságukat. A felmérésben részt vett bankok a harmadik negyedévben a cégek hitelkeresletének csökkenéséről számoltak be, amely a rendkívüli likviditási igény visszaesésével és a vállalati beruházások gyengülésével magyarázható. A felmérésből kiderül, hogy a harmadik negyedévben nőtt a háztartások nettó hitelkereslete, ugyanakkor utal a háztartási hitelstandardok szigorítási szándékára is.

Mindent egybevéve, a monetáris politikai intézkedéseink – a nemzeti kormányzatok és az európai intézmények által hozott intézkedésekkel együtt – változatlanul elengedhetetlenek a finanszírozáshoz jutás támogatásához többek között azok számára, akiket a világjárvány következményei a leginkább sújtanak.

Összefoglalva: a gazdasági elemzés eredményeinek a monetáris elemzés jelzéseivel való összevetése alátámasztja, hogy meglehetősen laza monetáris politikára van ahhoz szükség, hogy támogassuk a gazdaságot, és hogy az infláció középtávon határozottan közelítsen a 2 százalék alatti, de ahhoz közeli szintek felé.

fiskális politikát tekintve változatlanul elengedhetetlen az ambiciózus és összehangolt fiskális alapállás, tekintettel az euroövezeti gazdaság erőteljes zsugorodására és a magánszektorbeli kereslet csökkenésére. Míg a pandémiás veszélyhelyzet nyomán hozott fiskális intézkedéseknek a lehetőségekhez mérten célzott és ideiglenes jellegűeknek kell lenniük, a cégek és háztartások gyenge kereslete és a késleltetett élénkülés megemelkedett kockázata indokolja, hogy a nemzeti fiskális politika továbbra is támogató legyen. Lényeges anyagi támogatást nyújt ebben a tekintetben az Európai Tanács által jóváhagyott három védőháló, amely a dolgozókat, a vállalkozásokat és az államháztartásokat célozza meg.

A Kormányzótanács elismeri a „Next Generation EU” (az EU következő nemzedéke) csomag kiemelt szerepét, és hangsúlyozza annak fontosságát, hogy késedelem nélkül működésbe lépjen. Feltéve, hogy a forrásokat produktív közkiadásokra fordítják és termelékenységjavító szerkezeti intézkedésekkel párosítják, a „Next Generation EU” hozzájárul a gyorsabb, erősebb és egységesebb élénküléshez, valamint erősíti a tagállamok gazdasági rezilienciáját és növekedési potenciálját, támogatva ezáltal az euroövezet monetáris politikájának a sikerét. Az említett szerkezeti intézkedések különösen fontosak a régóta fennálló szerkezeti és intézményi gyengeségek kezeléséhez, valamint a zöld és digitális átmenet felgyorsításához.

Várjuk kérdéseiket.

A Kormányzótanácsban egyeztetett pontos megfogalmazás az angol verzióban érhető el.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok