Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont
  • SAJTÓKÖZLEMÉNY

Monetáris politikai döntések

2023. október 26.

A Kormányzótanács úgy határozott, hogy az EKB három irányadó kamatlábát változatlanul hagyja. A beérkező információk összességében megerősítik a középtávú inflációs kilátásokról alkotott előző értékelését. Még mindig arra számít, hogy az infláció túl sokáig túl magasan fog tartózkodni, és hogy a belföldi ároldali nyomás erős marad. Az infláció mindemellett szeptemberben észrevehetően visszaesett, többek között az erős bázishatások miatt, és az inflációs alapfolyamat legtöbb mutatója folyamatosan csökken. A Kormányzótanács előző kamatemelései továbbra is teljes erővel áttevődnek a finanszírozási feltételekbe. Ennek következtében egyre inkább lanyhul a kereslet, ami az infláció csökkenése irányába hat.

A Kormányzótanács eltökélt szándéka, hogy biztosítsa az infláció időben való visszatérését a középtávú 2%-os céljához. Aktuális értékelése alapján figyelembe veszi, hogy az EKB irányadó kamatlábai olyan szinteken vannak, amelyek – ha megfelelően hosszú időtartamig fennmaradnak – lényegesen hozzájárulnak az említett cél eléréséhez. Jövőbeli döntéseivel biztosítja, hogy az irányadó kamatok megfelelően restriktív szinten legyenek meghatározva addig, ameddig erre szükség van.

A Kormányzótanács továbbra is adatfüggő megközelítést követ, amikor meghatározza a restrikció megfelelő szintjét és időtartamát. Nevezetesen az irányadó kamatokra vonatkozó döntései azon alapulnak, hogy milyennek értékeli az inflációs kilátásokat a beérkező gazdasági és pénzügyi adatok, az inflációs alapfolyamat dinamikája és a monetáris politikai transzmisszió ereje fényében.

Az EKB irányadó kamatlábai

Változatlan marad az irányadó refinanszírozási műveletek 4,50%-os kamatlába, valamint az aktív oldali és a betéti rendelkezésre állás kamatlábainak 4,75%-os, illetve 4,00%-os szintje.

Az eszközvásárlási program (APP) és a pandémiás vészhelyzeti vásárlási program (PEPP)

Az APP-portfólió egyenletes, kiszámítható ütemben csökken, mivel az eurorendszer a lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztéseket már nem fekteti be újra.

A PEPP-t illetően a Kormányzótanácsnak az a szándéka, hogy legalább 2024 végéig újra befekteti a programban vásárolt, lejáró értékpapírokból származó tőketörlesztéseket. A PEPP-portfólió jövőbeli kifutását mindenesetre úgy kezeli, hogy elkerülje a megfelelő monetáris politikai alapállással való interferenciát.

A Kormányzótanács továbbra is rugalmasan kezeli a PEPP-portfólióban esedékessé váló visszaváltások újbóli befektetését, hogy elhárítsa azokat a kockázatokat, amelyek a monetáris politikai transzmissziós mechanizmust a pandémia kapcsán érintik.

Refinanszírozási műveletek

Ahogy a bankok törlesztik a célzott, hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek során felvett összegeket, a Kormányzótanács rendszeresen értékelni fogja, hogy a célzott hitelműveletek és a folyamatban levő visszafizetésük miként járul hozzá monetáris politikájának alapállásához.

***

A Kormányzótanács megbízatásának keretén belül készen áll valamennyi eszközének a kiigazítására annak érdekében, hogy az infláció középtávon visszatérjen a 2%-os céljához, és hogy megőrizze a monetáris politikai transzmisszió zökkenőmentes működését. Emellett a transzmisszióvédelmi eszköz is rendelkezésre áll az olyan indokolatlan, rendezetlen piaci dinamikák elhárításához, amelyek komolyan fenyegetik a monetáris politikának az euroövezeti országokba való transzmisszióját, lehetővé téve így a Kormányzótanácsnak, hogy árstabilitási megbízatását sikeresebben teljesítse.

Az EKB elnöke ma délután 14:45 kor (CET) kezdődő sajtóértekezleten ismerteti a döntések alapjául szolgáló megfontolásokat.

A Kormányzótanácsban egyeztetett pontos megfogalmazás az angol verzióban érhető el.

KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok