Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont
  • STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA

Deċiżjonijiet tal-politika monetarja

26 ta’ Ottubru 2023

Il-Kunsill Governattiv illum iddeċieda li jżomm l-istess it-tliet rati ewlenin tal-imgħax tal-BĊE. L-informazzjoni li daħlet ikkonfermat b’mod ġenerali l-valutazzjoni preċedenti tiegħu tal-prospetti tal-inflazzjoni fuq żmien medju. L-inflazzjoni xorta għadha mistennija li tibqa’ għolja wisq għal żmien twil wisq, u l-pressjonijiet fuq il-prezzijiet domestiċi jibqgħu qawwijin. Fl-istess ħin, l-inflazzjoni naqset b’mod notevoli f’Settembru, inkluż minħabba effetti bażi qawwijin, u l-biċċa l-kbira tal-miżuri tal-inflazzjoni sottostanti komplew ibattu. Iż-żidiet li l-Kunsill Governattiv kien introduċa fir-rati tal-imgħax jkomplu jiġu trażmessi bis-saħħa fil-kundizzjonijiet tal-finanzjament. Dan qiegħed inaqqas id-domanda dejjem aktar u b’hekk jgħin biex titnaqqas l-inflazzjoni.

Il-Kunsill Governattiv huwa ddeterminat li jiżgura li l-inflazzjoni terġa’ lura għall-mira tagħna fi żmien medju ta’ 2%, b’mod f’waqtu. Abbażi tal-valutazzjoni attwali tiegħu, il-Kunsill Governattiv jikkunsidra li r-rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE jinsabu f’livelli li, jekk jinżammu għal żmien twil biżżejjed, se jagħtu kontribut sostanzjali lejn dan il-għan. Id-deċiżjonijiet futuri tal-Kunsill Governattiv se jiżguraw li r-rati tal-politika tiegħu se jiġu ffissati f’livelli restrittivi biżżejjed għal żmien twil kemm ikun meħtieġ.

Il-Kunsill Governattiv se jkompli jsegwi approċċ dipendenti mid-data biex jiddetermina l-livell xieraq u t-tul tar-restrizzjoni. B’mod partikolari, id-deċiżjonijiet tal-Kunsill Governattiv dwar ir-rati tal-imgħax se jkomplu jkunu bbażati fuq il-valutazzjoni tiegħu tal-prospetti tal-inflazzjoni fid-dawl tad-data ekonomika u finanzjarja li tidħol, id-dinamika tal-inflazzjoni sottostanti, u s-saħħa tat-trażmissjoni tal-politika monetarja.

Rati tal-imgħax ewlenin tal-BĊE

Ir-rata tal-imgħax fuq l-operazzjonijiet ta’ rifinanzjament ewlenin u r-rati tal-imgħax fuq il-faċilità tas-self marġinali u l-faċilità tad-depożitu se jibqgħu l-istess b’4.50%, 4.75% u 4.00% rispettivament.

Il-programm ta' xiri ta' assi (APP) u l-programm ta' xiri għall-emerġenza pandemika (PEPP)

Il-portafoll tal-APP qed jonqos b’ritmu meqjus u prevedibbli, billi l-Eurosistema mhux se terġa’ tinvesti l-ħlasijiet ta’ kapital mit-titoli li jimmaturaw.

F’dak li jirrigwarda l-PEPP, il-Kunsill Governattiv biħsiebu jinvesti mill-ġdid il-ħlasijiet ta’ kapital mit-titoli li jimmaturaw mixtrija taħt il-programm sa mill-anqas l-aħħar tal-2024. Fi kwalunkwe każ, it-tnedija futura tal-portafoll tal-PEPP se tkun amministrata biex tevita interferenza mal-pożizzjoni xierqa tal-politika monetarja.

Il-Kunsill Governattiv għalhekk se jkompli japplika flessibbiltà fl-investiment mill-ġdid ta’ tifdijiet li jsiru dovuti fil-portafoll tal-PEPP, bil-ħsieb li jiġu miġġielda r-riskji għall-mekkaniżmu ta’ trażmissjoni tal-politika monetarja relatati mal-pandemija.

Rifinanzjament għal żmien itwal

Hekk kif il-banek qed iħallsu lura l-ammonti meħuda b’self taħt operazzjonijiet immirati ta' rifinanzjament għal żmien itwal, il-Kunsill Governattiv se jevalwa regolarment kif l-operazzjonijiet immirati ta’ tislif u l-ħlas lura kontinwu tagħhom qed jikkontribwixxu għall-pożizzjoni tal-politika monetarja tiegħu.

***

Il-Kunsill Governattiv jinsab lest li jaġġusta l-istrumenti kollha tiegħu fi ħdan il-mandat tiegħu biex jiżgura li l-inflazzjoni tmur lura għall-mira tiegħu ta’ 2% fuq żmien medju u biex jiġi ppreżervat il-funzjonament bla xkiel tat-trażmissjoni tal-politika monetarja. Barra minn hekk, l-Istrument ta’ Protezzjoni tat-Trażmissjoni huwa disponibbli bħala miżura kontra dinamiċi tas-suq mhux ġustifikati u diżordinati li joħolqu theddida serja għat-trasmissjoni tal-politika monetarja fost il-pajjiżi kollha taż-żona tal-euro, biex b'hekk il-Kunsill Governattiv ikun jista’ jwettaq b’mod aktar effettiv il-mandat tiegħu tal-istabbiltà tal-prezzijiet.

Il-President tal-BĊE se tikkummenta fuq il-kunsiderazzjonijiet li wasslu għal dawn id-deċiżjonijiet f’konferenza stampa li tibda fit-14:45 CET illum.

Għall-kliem eżatt miftiehem mill-Kunsill Governattiv, jekk jogħġbok ara l-verżjoni bl-Ingliż.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja