Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Polityka pieniężna i stabilność finansowa w kontekście przeglądu strategii

Naszym głównym zadaniem jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen. Wiemy, że na stabilność cen dobrze wpływa stabilny system finansowy – i odwrotnie. Wynika to z tego, że gdy ludzie i firmy wiedzą, że ceny z czasem mocno się nie zmienią, łatwiej jest im planować i prowadzić inwestycje. Dlatego informacje o kondycji systemu finansowego odgrywają ważną rolę w naszych analizach i decyzjach.

Dlaczego stabilność finansowa wchodziła w zakres przeglądu strategii?

Znaczenie systemu finansowego

System finansowy jest ważnym elementem naszej gospodarki. Obejmuje m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe i rynki finansowe. Za jego pośrednictwem podmioty gospodarcze przesyłają między sobą pieniądze. Żeby przepływ pieniędzy przebiegał sprawnie, system finansowy musi być stabilny. Za ochronę jego stabilności odpowiadają głównie inne organy, ale my także obserwujemy jego stan.

Stabilność finansowa dobrze wpływa na stabilność cen – i odwrotnie

Naszym głównym zadaniem jest utrzymywanie stabilnego poziomu cen. Wykonujemy je za pomocą naszej polityki pieniężnej, która działa poprzez system finansowy. Kiedy banki i rynki są w dobrej kondycji, nasza polityka pieniężna działa skuteczniej. Za to w czasach niestabilności finansowej jest nam trudniej utrzymywać stabilny poziom cen. Stabilność cen dobrze wpływa na system finansowy. Gdy ludzie i firmy wiedzą, że ceny z czasem mocno się nie zmienią, łatwiej jest im planować i prowadzić inwestycje.

Skutki kryzysu finansowego z 2008

Kryzys finansowy, który wybuchł w 2008, pokazał, jak ważna jest stabilność systemu finansowego. Zaburzył przepływ pieniędzy w gospodarce. Rynki finansowe stały się bardzo niestabilne. Trudno było zaciągnąć kredyt. Na tym wszystkim ucierpiało wielu ludzi i firm. Żeby pomóc utrzymać stabilny poziom cen, obniżyliśmy nasze stopy procentowe i zaczęliśmy wprowadzać nowe narzędzia. Te decyzje w powiązaniu z działaniami innych decydentów pomogły skierować gospodarkę i system finansowy z powrotem na właściwe tory.

Jak polityka pieniężna wpływa na system finansowy?

Możemy wpływać na ceny, zmieniając nasze stopy procentowe

Polityka pieniężna oddziałuje na ludzi, firmy i rządy poprzez system finansowy. Na przykład dostosowując nasze podstawowe stopy, wpływamy na ceny kredytów dla konsumentów i firm. Cena kredytu przekłada się na poziom wydatków i inwestycji, więc w efekcie na to, ile będą kosztować różne dobra w gospodarce.

Stabilność finansowa przy bardzo niskich stopach procentowych

Niekiedy system finansowy i polityka pieniężna oddziałują na siebie wzajemnie w niepożądany sposób. Dobrym przykładem są bardzo niskie stopy procentowe. Kiedy sytuacja gospodarcza jest słaba, niski poziom stóp korzystnie wpływa na stabilność cen. Tak właśnie było w ostatnich latach. Jednak jeżeli stopy procentowe pozostają za niskie zbyt długo, mogą wystąpić nieprzewidziane skutki uboczne dla stabilności systemu finansowego.

Bardzo niskie stopy mogą zachęcić niektórych konsumentów i przedsiębiorstwa do zaciągania większych długów, niż będą w stanie spłacać. W takiej sytuacji banki zarabiałyby mniej na udzielaniu kredytów. Dodatkowo oszczędności nie przynosiłyby dużego zwrotu, a to może skłaniać ludzi i firmy do podejmowania bardziej ryzykownych decyzji inwestycyjnych. W rezultacie cały system finansowy mógłby się zdestabilizować.

Przyglądamy się skutkom ubocznym

Zwracamy uwagę, czy nasza polityka pieniężna nie rodzi niepożądanych skutków ubocznych. Najważniejszym sposobem na ich uniknięcie jest wprowadzenie przez odpowiednie organy zasad zachęcających rynki finansowe do odpowiedzialnego postępowania. Jednak także my ze swojej strony dostosowaliśmy niektóre nasze narzędzia, żeby te skutki jak najbardziej ograniczyć.

W sumie pozytywne efekty przeważają nad niepożądanymi. Na przykład banki mniej teraz zarabiają na udzielaniu kredytów, ale nasza polityka pieniężna pomaga im, stabilizując gospodarkę. Dzięki temu ludzie utrzymują pracę, więc mogą nadal spłacać swoje kredyty lub zaciągać nowe.

Jak powinniśmy uwzględniać znaczenie stabilności finansowej?

Pierwszą linią obrony są zasady

Za zapewnianie stabilności finansowej w strefie euro odpowiadają inne organy. Wprowadzone przez nie zasady mające poprawiać stabilność systemu finansowego są pierwszą linią obrony przed kolejnym kryzysem finansowym.

Dwa aspekty tej samej rzeczywistości

Istnieje jednak wyraźna potrzeba, żeby podczas podejmowania decyzji w sprawie polityki pieniężnej uwzględniać kwestię stabilności finansowej. Wynika to z tego, że kryzysy finansowe mogą zagrozić stabilności cen. Stabilność finansowa i stabilność cen to dwa aspekty tej samej rzeczywistości. Oba musimy cały czas mieć na uwadze. Dlatego informacje o systemie finansowym zawsze będą odgrywać ważną rolę w naszych analizach i decyzjach.

WIĘCEJ INFORMACJI
Znaczenie kwestii związanych ze stabilnością finansową dla polityki pieniężnej oraz interakcja z polityką makroostrożnościową w strefie euro
PRZEGLĄD STRATEGII
Chcesz wiedzieć więcej?