Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Denarna politika, finančna stabilnost in pregled strategije

Naša naloga je, da ohranjamo stabilnost cen. Vemo, da je stabilen finančni sistem dober za stabilnost cen. Po drugi strani so tudi stabilne cene dobre za finančni sistem, saj lahko ljudje in podjetja bolje načrtujejo in vlagajo, če vejo, da se cene v prihodnje ne bodo bistveno spremenile. Zato imajo informacije o zdravju finančnega sistema pomembno vlogo pri naših analizah in odločitvah.

Zakaj je bila finančna stabilnost del pregleda strategije?

Finančni sistem je pomemben

Finančni sistem je eden bistvenih sestavnih delov našega gospodarstva. Vključuje denimo banke, zavarovalnice in finančne trge. Finančni sistem omogoča, da se denar pretaka po gospodarstvu, kadarkoli in kamorkoli je potrebno. Da bi ta bistvena funkcija dobro delovala, mora biti finančni sistem stabilen. Čeprav so za to v prvi vrsti odgovorni drugi organi, tudi mi spremljamo stabilnost tega sistema.

Finančna stabilnost je dobra za cenovno stabilnost in obratno

Naša naloga je, da ohranjamo stabilnost cen. V ta namen uporabljamo našo denarno politiko, ki deluje preko finančnega sistema. Ko so banke in trgi zdravi, naša denarna politika deluje bolj učinkovito. V časih finančne nestabilnosti pa cene težje ohranjamo stabilne. Hkrati je tudi cenovna stabilnost dobra za finančni sistem. Če ljudje in podjetja vejo, da se cene v prihodnje ne bodo bistveno spreminjale, lahko namreč bolje načrtujejo in izvajajo naložbe.

Posledice finančne krize leta 2008

Finančna kriza leta 2008 je pokazala, kako zelo pomemben je stabilen finančni sistem. Kriza je prekinila pretok denarja v gospodarstvu. Finančni trgi so postali zelo nestabilni. Zelo težko si je bilo sposoditi denar, ljudje in podjetja pa so močno trpeli. Da bi ohranili stabilne cene, smo znižali naše obrestne mere in začeli uvajati nova orodja. Na ta način smo skupaj z drugimi organi pomagali gospodarstvu in finančnemu sistemu, da sta se ponovno postavila na noge.

Kako denarna politika vpliva na finančni sistem?

S prilagajanjem obrestnih mer lahko vplivamo na cene

Denarna politika dosega ljudi, podjetja in vlade prek finančnega sistema. S prilagajanjem obrestnih mer na primer vplivamo na to, kako draga so bančna posojila za ljudi in podjetja. To vpliva na to, koliko ljudje in podjetja trošijo in vlagajo. In to po drugi strani vpliva na to, koliko stvari stanejo v gospodarstvu.

Zelo nizke obrestne mere in finančna stabilnost

Včasih lahko finančni sistem in denarna politika negativno vplivata drug na drugega. Dober primer so zelo nizke obrestne mere. Te so za cenovno stabilnost koristne, kadar gospodarstvu ne gre dobro, kot je bil primer v zadnjih letih. Vendar pa imajo prenizke obrestne mere, ki trajajo predolgo, lahko tudi neželene stranske učinke na finančno stabilnost.

Zelo nizke obrestne mere lahko spodbudijo nekatere ljudi in podjetja, da se zadolžijo bolj, kot prenesejo. Banke manj zaslužijo z dajanjem posojil. Varčevalci nimajo veliko prihodka od svojih prihrankov. Ljudje in podjetja lahko sprejemajo bolj tvegane odločitve. Zaradi vsega tega lahko finančni sistem postane bolj nestabilen.

Pozorni smo na neželene stranske učinke

Pozorno spremljamo, če bi se pojavili neželeni stranski učinki naše denarne politike. Čeprav so ključnega pomena pravila drugih organov, ki spodbujajo odgovorno ravnanje na finančnih trgih, smo tudi mi prilagodili nekatera orodja, da bi ti neželeni stranski učinki ostali majhni.

Na splošno so pozitivni učinki odtehtali neželene stranske učinke. Na primer, banke zdaj resda manj zaslužijo s posojanjem denarja. Vendar naša denarna politika bankam tudi pomaga, saj stabilizira gospodarstvo. To ohranja ljudi v službah, tako da lahko odplačujejo posojila pri bankah in jemljejo nova.

Kako naj upoštevamo pomen finančne stabilnosti?

Prva obrambna linija so pravila

Za zagotavljanje finančne stabilnosti v euroobmočju so pristojni drugi organi. Njihova pravila, ki prispevajo k večji stabilnosti finančnega sistema, predstavljajo prvo obrambno linijo pred tveganjem nove finančne krize.

Dve strani istega kovanca

Vendar obstajajo dobri razlogi, da pri sprejemanju odločitev o denarni politiki tudi mi razmišljamo o finančni stabilnosti. Glavni je ta, da finančna kriza lahko ogrozi stabilnost cen. Finančna stabilnost in cenovna stabilnost sta dve plati iste medalje. Vedno moramo misliti na obe. Zato bodo informacije o finančnem sistemu vedno imele pomembno vlogo v naših analizah in odločitvah.

VEČ
The role of financial stability considerations in monetary policy and the interaction with macroprudential policy in the euro area
PREGLED STRATEGIJE
Bi radi še več informacij?