Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Rahapolitiikka, rahoitusvakaus ja strategian uudelleenarviointi

EKP:n tehtävänä on pitää hinnat vakaina. Rahoitusjärjestelmän vakaus edistää hintavakautta. Vakaat hinnat puolestaan edistävät rahoitusjärjestelmän toimintaa, sillä kuluttajien ja yritysten on helpompi suunnitella hankintoja ja tehdä sijoituksia, kun he tietävät hintojen muuttuvan vain hitaasti. Siksi on analyysimme ja päätöksentekomme kannalta tärkeää olla perillä rahoitusjärjestelmän tilasta.

Miksi strategian uudelleenarvioinnissa käsiteltiin myös rahoitusvakautta?

Rahoitusjärjestelmän merkitys

Rahoitusjärjestelmä on tärkeä osa taloutta. Siihen luetaan muun muassa pankit, vakuutusyhtiöt ja rahoitusmarkkinat. Rahoitusjärjestelmä auttaa nimensä mukaisesti rahoituksen järjestämisessä sinne, missä talous sitä tarvitsee. Jotta rahoitusta on saatavilla, rahoitusjärjestelmän pitää olla vakaa. Myös me pidämme silmällä rahoitusvakautta, vaikka päävastuun siitä kantavat muut viranomaiset.

Rahoitus- ja hintavakaus tukevat toisiaan

EKP:n tehtävänä on pitää hinnat vakaina. Rahapolitikka vaikuttaa rahoitusjärjestelmän välityksellä. Kun pankit ja markkinat ovat hyvässä kunnossa, rahapolitiikka vaikuttaa tehokkaammin. Jos rahoitusjärjestelmä ei ole vakaa, hintojen pitäminen vakaina vaikeutuu. Hintavakaudesta on hyötyä rahoitusjärjestelmälle. Kuluttajien ja yritysten on helpompi suunnitella hankintoja ja tehdä sijoituksia, kun he tietävät hintojen muuttuvan ajan myötä vain vähän.

Vuoden 2008 finanssikriisin vaikutukset

Vuoden 2008 finanssikriisi osoitti, miten tärkeää rahoitusjärjestelmän vakaus on. Kriisi häiritsi rahan liikkumista taloudessa. Rahoitusmarkkinat muuttuivat hyvin epävakaiksi. Lainaa oli vaikea saada, mikä aiheutti suuria ongelmia yrityksille ja kuluttajille. EKP vakautti hintoja laskemalla korkoja ja otti käyttöön uutta välineistöä. EKP:n ja muiden päättäjien toimet auttoivat talouden ja rahoitusjärjestelmän jaloilleen.

Miten rahapolitiikka vaikuttaa rahoitusjärjestelmään?

Kun muutamme korkoja, voimme vaikuttaa hintoihin

Rahapolitiikka vaikuttaa yrityksiin, valtioihin ja ihmisten elämään rahoitusjärjestelmän välityksellä. Korkopäätöksillä vaikutetaan esimerkiksi siihen, miten kallista kuluttajien ja yritysten on ottaa lainaa pankeista. Se taas vaikuttaa osto- ja sijoituspäätöksiin, jotka vaikuttavat tuotteiden hinnoitteluun taloudessa.

Hyvin matala korkotaso ja rahoitusvakaus

Joskus rahoitusmarkkinoilla ja rahapolitiikalla on ei-toivottuja vaikutuksia toistensa toimintaan, esimerkiksi jos korkotaso on erittäin matala. Hyvin matalat korot edistävät hintavakautta, kun taloudessa menee huonosti, niin kuin viime vuosina. Jos kuitenkin korot pysyvät liian matalina liian kauan, rahoitusvakaus voi kärsiä.

Erittäin matala korkotaso saattaa kannustaa joitakin ihmisiä ja yrityksiä ottamaan liikaa lainaa, jolloin antolainaus ei enää olisi pankeille yhtä kannattavaa. Säästäjät eivät juuri saisi säästöilleen tuottoa. Kuluttajat ja yritykset saattavat ottaa riskejä, ja rahoitusjärjestelmän vakaus voi alkaa horjua.

Pidämme silmällä sivuvaikutuksia

Seuraamme valppaasti rahapolitiikkamme mahdollisia sivuvaikutuksia. Rahoitusmarkkinoita sääntelevien viranomaisten toimet vastuullisen toiminnan edistämiseksi ovat avainasemassa vaikutusten hillitsemisessä, mutta myös EKP:llä on siihen soveltuvia välineitä.

Kokonaisvaikutus on ollut myönteinen. Pankit saavat ehkä nykyisin aiempaa vähemmän tuottoa luotonannosta. Rahapolitiikasta on kuitenkin pankeille myös tukea, sillä se vakauttaa taloutta, jolloin ihmiset eivät joudu työttömiksi vaan pystyvät maksamaan lainansa takaisin tai ottamaan uutta lainaa.

Miten meidän tulisi huomioida rahoitusvakauden merkitys?

Säännöt ovat tärkein suoja

Euroalueen rahoitusvakaudesta vastaavien viranomaisten asettamat säännöt, joilla edistetään rahoitusjärjestelmän vakautta, ovat paras turva uutta finanssikriisiä vastaan.

Saman kolikon kaksi puolta

Rahoitusvakaus on kuitenkin syytä ottaa huomioon myös rahapolitiikan päätöksenteossa. Finanssikriisit voivat vaarantaa hintavakauden. Rahoitus- ja hintavakaus ovat saman kolikon kaksi puolta, ja on tärkeää ottaa molemmat huomioon. Siksi rahoitusjärjestelmää koskevilla tiedoilla on suuri merkitys EKP:n analyyseissä ja päätöksenteossa.

LUE LISÄÄ
The role of financial stability considerations in monetary policy and the interaction with macroprudential policy in the euro area
STRATEGIAN UUDELLEENARVIOINTI
Luettavaa aiheesta