Menu

Kontakt

Centrala telefoniczna

Z poszczególnymi działami lub pracownikami EBC można kontaktować się telefonicznie.

+49 69 1344 0


Pytania dotyczące EBC

Informacje o działalności EBC są udostępniane e‑mailem lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–17.30 CET.
info@ecb.europa.eu
+49 69 1344 1300


Wizyta w EBC

Informacje o możliwościach odwiedzenia EBC można uzyskać na stronie Wizyta w EBC lub e‑mailem pod adresem visitor.centre@ecb.europa.eu.


Relacje z mediami

Dziennikarze mogą zadawać pytania dotyczące działalności EBC telefonicznie lub e‑mailem.
W soboty i niedziele dyżuruje rzecznik prasowy pod numerem kontaktowym +49 69 1344 7455.
media@ecb.europa.eu
+49 69 1344 7455
Kontakt z mediami


Wystąpienia publiczne

Żeby zaprosić członka Zarządu EBC lub jednego z przedstawicieli EBC w Radzie ds. Nadzoru do wystąpienia podczas konferencji lub innego wydarzenia publicznego, należy użyć formularza Speaking Engagement Request.


Wnioski o udostępnienie akt i dokumentów

Informacje o dostępie do dokumentów i akt znajdujących się w archiwum EBC:
Archiwum


Dialog ze społeczeństwem obywatelskim

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego zainteresowane działalnością EBC mogą się z nami kontaktować e‑mailem pod adresem civilsociety@ecb.europa.eu.


Inne kontakty