SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Databeskyttelseserklæring

Retlig ramme for databeskyttelse

Alle indsamlede personoplysninger behandles i overensstemmelse med EU's databeskyttelseslovgivning.[1]

Hvilke oplysninger indsamles fra besøgende?

  • Fornavn og efternavn
  • Fødselsdato
  • Organisation
  • E-mailadresse
  • Dato og tidspunkt for planlagt besøg i ECB.

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?

ECB er den registeransvarlige for behandlingen af personoplysninger. Afdelingen for Intern Kommunikation og Offentlighedsarbejde i ECB's Generaldirektorat for Kommunikation er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger.

Hvorfor behandler vi personoplysninger?

Personoplysninger indsamles til følgende formål: for at arrangere besøg i ECB, for at beskytte de besøgende og for at holde styr på, hvem der besøger ECB's bygninger. Derfor er behandlingen af disse personoplysninger obligatorisk.

De oplysninger, du opgiver, bliver anonymiseret og aggregeret på en måde, så du ikke kan identificeres. De bliver anvendt til statistiske formål i relation til besøg i ECB.

Hvem modtager og får adgang til dine oplysninger?

Følgende medarbejdere får adgang til dine personoplysninger: medarbejdere i Intern Kommunikation og Offentlighedsarbejde, guiden på din rundvisning og ECB's interne og eksterne sikkerhedspersonale.

Hvor længe opbevarer ECB dine personoplysninger?

Personoplysninger lagres i indtil fem år fra den dag, de blev modtaget. Derefter slettes de.

Personoplysninger, som indsamles i forbindelse med adgangskontrollen til ECB's bygninger, lagres i op til et år, hvorefter de slettes.

Dine rettigheder

Du har ret til at få adgang til at ændre, slette (under visse omstændigheder) og begrænse eller gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte Intern Kommunikation og Offentlighedsarbejde i ECB's Generaldirektoratet for Kommunikation på adressen visitor.centre@ecb.europa.eu.

Læs mere

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du sende dem til ECB's databeskyttelsesansvarlige på adressen dpo@ecb.europa.eu.

Du kan også – når som helst – kontakte Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse vedrørende behandlingen af dine personoplysninger.

  1. [1]Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger og ECB's afgørelse af 17. april 2007 om vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser vedrørende databeskyttelse i Den Europæiske Centralbank (ECB/2007/1) samt efterfølgende lovgivning, der erstatter eller ændrer disse retsakter.

Alle sider i dette afsnit