Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
Nie ma wersji polskiej

Abbreviations glossary

RAROC

risk-adjusted return on capital

RAS

See risk appetite statement (RAS)

repo

See repurchase agreement, repurchase operation

ROA

return on assets

ROE

return on equity

RORAC

return on risk-adjusted capital

RRE

residential real estate

RTGS system

See real-time gross settlement (RTGS) system

RTS

Regulatory Technical Standards

RWA

risk-weighted asset