Otsingu valikud
Home Meedia Suunaviidad Uuringud & vljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Tvimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

30. aprill 2021
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 499 254 −40
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 351 962 738
  2.1 Nõuded IMFi vastu 86 525 0
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 265 437 738
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 26 519 −540
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 10 620 −300
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 10 620 −300
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 2 107 246 145
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 252 126
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 2 106 994 19
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 37 548 3 205
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 207 981 8 504
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 019 929 14 841
  7.2 Muud väärtpaberid 188 052 −6 337
8 Valitsussektori võlg eurodes 22 646 0
9 Muud varad 304 170 −2 046
Varad kokku 7 567 945 9 665
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 455 129 3 047
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 237 151 53 581
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 3 633 738 168 137
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 601 752 −114 551
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 661 −5
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 17 426 −17
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 687 176 −60 873
  5.1 Valitsussektor 605 920 −64 420
  5.2 Muud kohustused 81 256 3 548
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 208 024 8 239
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 9 986 154
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 3 012 −147
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 3 012 −147
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 56 176 0
10 Muud kohustused 298 411 5 727
11 Ümberhindluskontod 485 434 −14
12 Kapital ja reservid 110 022 −32
Kohustused kokku 7 567 945 9 665
Annexes
4 May 2021