Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

30.4.2021
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 499 254 −40
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 351 962 738
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 86 525 0
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 265 437 738
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 26 519 −540
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 10 620 −300
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 10 620 −300
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 2 107 246 145
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 252 126
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 2 106 994 19
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 37 548 3 205
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 207 981 8 504
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 019 929 14 841
  7.2 Muut arvopaperit 188 052 −6 337
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 22 646 0
9 Muut saamiset 304 170 −2 046
Vastaavaa yhteensä 7 567 945 9 665
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 455 129 3 047
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 237 151 53 581
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 3 633 738 168 137
  2.2 Talletusmahdollisuus 601 752 −114 551
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 661 −5
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 17 426 −17
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 687 176 −60 873
  5.1 Julkisyhteisöt 605 920 −64 420
  5.2 Muut 81 256 3 548
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 208 024 8 239
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 9 986 154
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 3 012 −147
  8.1 Talletukset ja muut velat 3 012 −147
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 56 176 0
10 Muut velat 298 411 5 727
11 Arvonmuutostilit 485 434 −14
12 Pääoma ja rahastot 110 022 −32
Vastattavaa yhteensä 7 567 945 9 665
Annexes
4 May 2021