Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

30. dubna 2021
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 499 254 −40
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 351 962 738
  2.1 Pohledávky za MMF 86 525 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 265 437 738
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 26 519 −540
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 10 620 −300
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 10 620 −300
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 2 107 246 145
  5.1 Hlavní refinanční operace 252 126
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 2 106 994 19
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 37 548 3 205
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 4 207 981 8 504
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 019 929 14 841
  7.2 Ostatní cenné papíry 188 052 −6 337
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 22 646 0
9 Ostatní aktiva 304 170 −2 046
Aktiva celkem 7 567 945 9 665
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 455 129 3 047
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 237 151 53 581
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 3 633 738 168 137
  2.2 Vkladová facilita 601 752 −114 551
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 661 −5
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 17 426 −17
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 687 176 −60 873
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 605 920 −64 420
  5.2 Ostatní závazky 81 256 3 548
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 208 024 8 239
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 9 986 154
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 3 012 −147
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 3 012 −147
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 176 0
10 Ostatní závazky 298 411 5 727
11 Účty přecenění 485 434 −14
12 Základní kapitál a rezervní fondy 110 022 −32
Pasiva celkem 7 567 945 9 665
Annexes
4 May 2021