Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

30. apríla 2021
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 499 254 −40
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 351 962 738
  2.1 Pohľadávky voči MMF 86 525 0
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 265 437 738
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 26 519 −540
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 10 620 −300
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 10 620 −300
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 2 107 246 145
  5.1 Hlavné refinančné operácie 252 126
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 2 106 994 19
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 0 0
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 37 548 3 205
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 4 207 981 8 504
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 4 019 929 14 841
  7.2 Ostatné cenné papiere 188 052 −6 337
8 Dlh verejnej správy v eurách 22 646 0
9 Ostatné aktíva 304 170 −2 046
Aktíva spolu 7 567 945 9 665
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 455 129 3 047
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 4 237 151 53 581
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 3 633 738 168 137
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 601 752 −114 551
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 1 661 −5
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 17 426 −17
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 687 176 −60 873
  5.1 Verejná správa 605 920 −64 420
  5.2 Ostatné záväzky 81 256 3 548
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 208 024 8 239
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 9 986 154
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 3 012 −147
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 3 012 −147
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 56 176 0
10 Ostatné záväzky 298 411 5 727
11 Účty precenenia 485 434 −14
12 Základné imanie a rezervné fondy 110 022 −32
Pasíva spolu 7 567 945 9 665
Annexes
4 May 2021