Opțiuni de căutare
Home Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

30 aprilie 2021
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 499 254 −40
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 351 962 738
  2.1 Creanțe asupra FMI 86 525 0
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 265 437 738
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 26 519 −540
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 10 620 −300
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 10 620 −300
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 2 107 246 145
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 252 126
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 2 106 994 19
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 37 548 3 205
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 4 207 981 8 504
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 019 929 14 841
  7.2 Alte titluri de valoare 188 052 −6 337
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 22 646 0
9 Alte active 304 170 −2 046
Total active 7 567 945 9 665
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 455 129 3 047
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 237 151 53 581
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 3 633 738 168 137
  2.2 Facilitatea de depozit 601 752 −114 551
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 661 −5
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 17 426 −17
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 687 176 −60 873
  5.1 Administrație publică 605 920 −64 420
  5.2 Alte pasive 81 256 3 548
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 208 024 8 239
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 9 986 154
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 3 012 −147
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 3 012 −147
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 56 176 0
10 Alte pasive 298 411 5 727
11 Conturi de reevaluare 485 434 −14
12 Capital și rezerve 110 022 −32
Total pasive 7 567 945 9 665
Annexes
4 May 2021