SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

30. april 2021
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 499.254 −40
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 351.962 738
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 86.525 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 265.437 738
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 26.519 −540
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.620 −300
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.620 −300
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.107.246 145
  5.1 Primære markedsoperationer 252 126
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.106.994 19
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 37.548 3.205
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.207.981 8.504
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.019.929 14.841
  7.2 Andre værdipapirer 188.052 −6.337
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.646 0
9 Andre aktiver 304.170 −2.046
Aktiver i alt 7.567.945 9.665
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.455.129 3.047
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.237.151 53.581
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.633.738 168.137
  2.2 Indlånsfacilitet 601.752 −114.551
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.661 −5
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 17.426 −17
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 687.176 −60.873
  5.1 Offentlig forvaltning og service 605.920 −64.420
  5.2 Andre forpligtelser 81.256 3.548
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 208.024 8.239
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 9.986 154
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 3.012 −147
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 3.012 −147
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.176 0
10 Andre forpligtelser 298.411 5.727
11 Revalueringskonti 485.434 −14
12 Kapital og reserver 110.022 −32
Passiver i alt 7.567.945 9.665
Annexes
4 May 2021