Menu
KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

6 sierpnia 2009 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 1,00%, 1,75% oraz 0,25%.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dzisiaj o godzinie 14.30 czasu środkowoeuropejskiego.

Dokładny tekst uzgodniony przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

Webcast
ECB press conference

  • Live Webcast banner
Press conference

Kontakt z mediami