Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Opinia EBC w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o Narodowym Banku Polskim

3 sierpnia 2006 r.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przyjęła – w odpowiedzi na wniosek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej – opinię (CON/2006/39) w sprawie projektowanych zmian w ustawie o Narodowym Banku Polskim (NBP), dotyczących w szczególności składu Komisji Nadzoru Bankowego, tj. autonomicznego organu nadzoru bankowego, działającego pod przewodnictwem Prezesa NBP, przy wsparciu pracowników NBP.

W wydanej opinii, EBC zwraca uwagę na potrzebę zapewnienia niezależności operacyjnej organów nadzoru bankowego, zgodnie z odpowiednimi standardami międzynarodowymi. Nie byłaby ona możliwa w przypadku, gdyby większość członków Komisji Nadzoru Bankowego stanowili przedstawiciele administracji rządowej, powoływani w sposób nie dający odpowiednich gwarancji co do wiedzy specjalistycznej oraz autonomii decyzyjnej, z możliwością odwołania w dowolnym czasie.

EBC odnotowuje ponadto przepisy wprowadzające szerszą reformę systemu nadzorczego w Polsce, zawarte w projekcie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Ustawa ta – będąca we wcześniejszej wersji przedmiotem opinii EBC (CON/2005/16) – przewiduje utworzenie Komisji Nadzoru Finansowego, która przejmie obowiązki w zakresie nadzoru bankowego wykonywane obecnie przez Komisją Nadzoru Bankowego oraz NBP.

W tym kontekście EBC potwierdza swoją pozytywną ocenę obecnych rozwiązań instytucjonalnych w zakresie nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi w Polsce oraz przestrzega przed wprowadzaniem zmian do aktualnych rozwiązań, które nie gwarantowałyby sprawnego współdziałania nadzoru bankowego z NBP. EBC zaleca ponadto wprowadzenie zmiany do ustawy o NBP w celu sprecyzowania, że do zadań NBP należy przyczynianie się do stabilności finansowej poprzez monitorowanie i ocenę stanu systemu finansowego jako całości.

Opinia jest dostępna w serwisie internetowym EBC (http://www.ecb.europa.eu).

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami
SEE ALSO

Find out more about related content