Menu
KOMUNIKAT PRASOWY

Decyzje w sprawie polityki pieniężnej

7 października 2004 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu, które odbyło się w Brukseli, Rada Prezesów EBC postanowiła, że minimalna stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym na koniec dnia i depozytu w banku centralnym na koniec dnia pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio 2,00%, 3,00% oraz 1,00%.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na dzisiejszej konferencji prasowej, która rozpocznie się o godzinie 14.30.

Dokładny tekst uzgodniony przez Radę Prezesów znajduje się w wersji angielskiej.

Speaking engagements

Kontakt z mediami