Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

10. března 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 592 991 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 506 640 −984
  2.1 Pohledávky za MMF 230 502 1
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 276 138 −985
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 15 438 371
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 12 546 397
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 12 546 397
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 221 786 26
  5.1 Hlavní refinanční operace 851 30
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 220 935 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 −4
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 25 768 −3 764
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 115 267 −721
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 936 352 −1 291
  7.2 Ostatní cenné papíry 178 915 570
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 21 539 0
9 Ostatní aktiva 317 394 3 247
Aktiva celkem 7 829 368 −1 428
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 553 351 −629
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 336 529 26 030
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 176 922 6 199
  2.2 Vkladová facilita 4 158 318 19 837
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 289 −7
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 29 713 −7 360
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 444 760 −11 037
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 354 766 −6 801
  5.2 Ostatní závazky 89 994 −4 236
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 275 217 −5 479
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 10 324 5
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 260 −323
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 260 −323
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 182 361 0
10 Ostatní závazky 281 967 −2 635
11 Účty přecenění 589 140 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 120 746 0
Pasiva celkem 7 829 368 −1 428
Annexes
14 March 2023