European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

17. března 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 592 983 −8
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 507 721 1 081
  2.1 Pohledávky za MMF 230 502 0
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 277 219 1 081
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 14 759 −679
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 12 983 437
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 12 983 437
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 221 927 141
  5.1 Hlavní refinanční operace 977 126
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 220 935 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 15 15
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 40 172 14 405
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 108 651 −6 615
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 930 103 −6 248
  7.2 Ostatní cenné papíry 178 548 −367
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 21 539 0
9 Ostatní aktiva 311 124 −6 271
Aktiva celkem 7 831 859 2 491
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 554 469 1 118
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 175 944 −160 585
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 234 892 57 970
  2.2 Vkladová facilita 3 939 795 −218 523
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 257 −32
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 33 577 3 864
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 570 492 125 732
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 425 412 70 647
  5.2 Ostatní závazky 145 080 55 085
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 305 004 29 787
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 10 432 107
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 353 93
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 353 93
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 182 361 0
10 Ostatní závazky 284 339 2 373
11 Účty přecenění 589 140 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 120 747 0
Pasiva celkem 7 831 859 2 491
Annexes
21 March 2023