Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. augusztus 18.

2017. augusztus 22.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. augusztus 18-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) gyakorlatilag nem változott, 260,3 milliárd euro maradt.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap

Ügylettípus

Lejáró összeg

Új összeg

2017. augusztus 17.

7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet

35 millió USD

35 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,2 milliárd euróval, 286,1 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,9 milliárd euróval csökkent, 1144,1 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 36,5 milliárd euróval, 194,8 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tételek különbsége) 31,9 milliárd euróval, 176 milliárd euróra emelkedett. 2017. augusztus 15-én, szerdán lejárt egy 4,6 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 4,8 milliárd euro értékben, nyolcnapos lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro volt (vagyis az előző hetihez képest gyakorlatilag nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 597,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 629,4 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 9,6 milliárd euróval, 2149,3 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tételnek a különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfólió amortizált bekerülési értéken van kimutatva.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió

Közölt érték 2017. augusztus 18-án

Heti változás – vásárlás

Heti változás – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program

7,5 milliárd EUR

-

-

2. fedezett kötvényvásárlási program

4,9 milliárd EUR

-

-

3. fedezett kötvényvásárlási program

226,6 milliárd EUR

+0,4 milliárd EUR

-

Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program

24,9 milliárd EUR

+0,2 milliárd EUR

−0,1 milliárd EUR

Vállalati szektort érintő vásárlási program

105,3 milliárd EUR

+0,8 milliárd EUR

-

Közszektort érintő vásárlási program

1689,0 milliárd EUR

+8,3 milliárd EUR

-

Értékpapír-piaci program

91,2 milliárd EUR

-

-

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 2,3 milliárd euróval 1238,6 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 379 092 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 300 097 −1 138
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 74 454 2
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 225 643 −1 140
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 35 246 −6
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 16 507 598
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 16 507 598
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 773 671 186
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 4 810 219
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 768 704 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 157 −32
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 62 229 811
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 435 430 9 434
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 2 149 310 9 628
  7.2 Egyéb értékpapír 286 120 −194
8 Euróban denominált államadósság 25 735 0
9 Egyéb eszközök 237 705 −129
Eszközök összesen 4 265 713 9 757
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 144 054 −1 887
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 836 330 −34 066
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 238 640 −2 302
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 597 654 −31 763
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 36 0
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 8 974 −708
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 321 576 36 048
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 194 818 36 539
  5.2 Egyéb kötelezettségek 126 758 −491
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 182 186 10 852
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 7 485 −1 256
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 10 874 117
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 10 874 117
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 705 0
10 Egyéb források 223 317 656
11 Átértékelési számlák 371 913 0
12 Saját tőke 102 297 0
Források összesen 4 265 713 9 757

Médiakapcsolatok