Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2017. május 19.

2017. május 23.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2017. május 19-ével záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 0,4 milliárd euróval csökkent, 278,9 milliárd euróra.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap

Ügylettípus

Lejáró összeg

Új összeg

2017. május 18.

8 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet

35 millió USD

40 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,6 milliárd euróval 296,2 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 1,5 milliárd euróval csökkent, 1123,2 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 36,3 milliárd euróval, 177,1 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tételek különbsége) 10,2 milliárd euróval, 190,7 milliárd euróra emelkedett. 2017. május 17-én, szerdán lejárt egy 13,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 14 milliárd euro értékben, egyhetes lejárattal.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevétele 0,2 milliárd euro volt (vagyis az előző hetihez képest gyakorlatilag nem változott), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 590,7 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 600,7 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 14,3 milliárd euróval, 1989 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió

Közölt érték 2017. május 19-én

Heti változás – vásárlás

Heti változás – visszaváltás

1. fedezett kötvényvásárlási program

8,3 milliárd EUR

-

-

2. fedezett kötvényvásárlási program

5,8 milliárd euro

-

-

3. fedezett kötvényvásárlási program

219,2 milliárd EUR

+0,9 milliárd EUR

-0,3 milliárd EUR

Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program

23,8 milliárd EUR

+0,1 milliárd EUR

-0,1 milliárd EUR

Vállalati szektort érintő vásárlási program

86,9 milliárd EUR

+2,0 milliárd EUR

-0,0 milliárd EUR

Közszektort érintő vásárlási program

1546,4 milliárd EUR

+12,1 milliárd EUR

-0,5 milliárd EUR

Értékpapír-piaci program

98,4 milliárd EUR

-

-

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 3,9 milliárd euróval, 1169,5 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 404 103 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 320 611 −312
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 398 −2
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 243 213 −310
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 32 658 405
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 17 434 395
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 17 434 395
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 781 497 265
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 13 977 298
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 767 304 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 216 −32
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 78 565 −1 053
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 2 285 175 13 726
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 988 983 14 285
  7.2 Egyéb értékpapír 296 192 −558
8 Euróban denominált államadósság 26 372 0
9 Egyéb eszközök 239 279 1 677
Eszközök összesen 4 185 693 15 105
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 123 162 −1 502
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 760 265 −6 045
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 1 169 509 3 910
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 590 723 −9 971
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 34 15
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 9 617 −1 210
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 314 524 31 468
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 177 110 36 265
  5.2 Egyéb kötelezettségek 137 414 −4 797
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 162 031 −8 453
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 3 674 −2
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 11 641 509
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 11 641 509
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 59 048 0
10 Egyéb források 227 418 252
11 Átértékelési számlák 412 030 0
12 Saját tőke 102 283 88
Források összesen 4 185 693 15 105

Médiakapcsolatok