Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

marraskuu 2006

Toiminnalliset kysymykset

Arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien välisten linkkien arviointi eurojärjestelmän luotto-operaatioiden käyttäjävaatimusten pohjalta

EKP:n neuvosto arvioi 7.11.2006 uudelleen, miten eurojärjestelmän luotto-operaatioissa käytettävien arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien väliset linkit noudattavat vuonna 1998 julkaistuja standardeja. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote 10.11.2006.

EKP:n asetus vähimmäisvarannoista

EKP:n neuvosto antoi 2.11.2006 asetuksen euron käyttöönottamiseen Sloveniassa liittyvistä siirtymäsäännöksistä, jotka koskevat Euroopan keskuspankin soveltamia vähimmäisvarantoja (EKP/2006/15). Asetus julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 7.11.2006, ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Viron keskuspankin osallistuminen TARGETiin

EKP:n neuvosto totesi 2.11.2006, että tarvittava TARGETia koskeva lainsäädäntö oli pantu Virossa täytäntöön, ja hyväksyi Viron keskuspankin liittymisen TARGETiin 20.11.2006.

TARGET 2 ‑seurantaraportti

EKP:n neuvosto teki 16.11.2006 viidennen TARGET 2 –seurantaraportin pohjalta päätöksen liitännäisjärjestelmien hinnoittelusta. Raportti ja sitä koskeva lehdistötiedote julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 20.11.2006.

Yhtenäinen euromaksualue (SEPA) – raportti maksukorttien käytöstä

EKP:n neuvosto hyväksyi 16.11.2006 julkaistavaksi raportin, jossa esitetään eurojärjestelmän näkemys maksukorttien käytöstä SEPAssa. Englanninkielinen raportti ja sitä koskeva lehdistötiedote (euroalueen kielillä) julkaistaan EKP:n verkkosivuilla maanantaina 20.11.2006. Raportti julkaistaan pian eurojärjestelmän verkkosivuilla myös muilla euroalueen kielillä.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

EU:n pankkisektorin vakaus

EKP:n neuvosto hyväksyi 30.10.2006 julkaistavaksi raportin ”EU banking sector stability”, jossa tarkastellaan EU:n pankkisektorin tuloskehitystä ja vakautta vuonna 2005 ja vuoden 2006 alkupuoliskolla. Raportti julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 7.11.2006.

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – joulukuu 2006

EKP:n neuvosto hyväksyi 16.11.2006 julkaistavaksi joulukuun 2006 selonteon rahoitusjärjestelmän vakaudesta (”Financial Stability Review – December 2006”). Selonteossa arvioidaan kattavasti euroalueen rahoitusjärjestelmän kykyä selviytyä haitallisista häiriöistä sekä tarkastellaan euroalueen rahoitusjärjestelmän heikkouksia ja tärkeimpiä sen vakautta uhkaavia riskitekijöitä. Selonteko julkaistaan EKP:n verkkosivuilla 11.12.2006.

Pankkivalvontakomitean raportti kansainvälisistä tilinpäätösstandardeista ja rahoitusjärjestelmän vakaudesta

EKP:n neuvosto hyväksyi 16.11.2006 julkaistavaksi pankkivalvontakomitean raportin ”Assessment of accounting standards from a financial stability perspective”. Raportissa käsitellään erityisesti Euroopassa vastikään käyttöön otettua uutta kirjanpitokäytäntöä ja analysoidaan sen mahdollisia vaikutuksia pankkisektorilla ja muissa rahoitusalan yrityksissä koko rahoitusjärjestelmän vakautta ajatellen. Raportti julkaistaan EKP:n verkkosivuilla joulukuun puolivälissä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto rahapolitiikan välineistä Latviassa

EKP:n neuvosto antoi 23.10.2006 Latvian keskuspankin pyynnöstä lausunnon rahapolitiikan välineistä (CON/2006/49). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Kyproksen valmistautumisesta euron käyttöönottoon

EKP:n neuvosto antoi 26.10.2006 Kyproksen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon Central Bank of Cyprusin perussäännön muuttamisesta euron käyttöönottoa valmisteltaessa (CON/2006/50). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto valvontavaltuuksista Italiassa

EKP:n neuvosto antoi 3.11.2006 Italian talous- ja valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon valvontaviranomaisten valtuuksien jakamisesta (CON/2006/51). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto Latvian keskuspankin arvopaperikaupan selvitysjärjestelmästä

EKP:n neuvosto antoi 14.11.2006 Latvian keskuspankin pyynnöstä lausunnon Latvijas Bankan arvopaperikaupan selvitysjärjestelmästä (CON/2006/52). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto selvitys- ja toimitusjärjestelmien operaattoreiden valvonnasta Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 16.11.2006 Puolan valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon selvitys- ja toimitusjärjestelmien operaattoreiden valvonnasta (CON/2006/53). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suuntaviivat kirjanpidosta ja tilinpäätöstietojen antamisesta

EKP:n neuvosto antoi 10.11.2006 suuntaviivat kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä (EKP/2006/16). Suuntaviivat julkaistaan myöhemmin tänä vuonna EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n päätös EKP:n tilinpäätöksestä

EKP:n neuvosto antoi 10.11.2006 päätöksen Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä (EKP/2006/17). Päätös julkaistaan myöhemmin tänä vuonna EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n suositus Espanjan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 13.11.2006 EU:n neuvostolle suosituksen Banco de Españan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2006/18). Suositus julkaistaan pian EU:n virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt