Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

heinäkuu 2005

Toiminnalliset kysymykset

Eurojärjestelmän vakuuskäytäntö: vakuuksia Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisista G10-maista

EKP:n neuvosto hyväksyi valikoidun joukon Euroopan talousalueen ulkopuolissa G10-maissa sijaitsevien yhteisöjen liikkeeseenlaskemia euromääräisiä velkainstrumentteja lisättäväksi eurojärjestelmän luotto-operaatioissa käytettävien vakuuskelpoisten arvopaperien ykköslistalle 1.7.2005 alkaen. Näitä instrumentteja lisättiin nyt ensimmäistä kertaa EKP:n verkkosivuilla julkaistavaan ykköslistaan. Lukuisia muita liikkeeseenlaskijoita ja velkainstrumentteja arvioidaan parhaillaan oikeudellisesti. Arvioinnin valmistuttua muitakin velkainstrumentteja saatetaan hyväksyä listalle.

Eurojärjestelmän vakuuskäytäntö (yhteislista): ei-jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien ottaminen yhteislistalle

EKP:n neuvosto hyväksyi käytännön, jota noudatetaan otettaessa ei-jälkimarkkinakelpoisia omaisuuseriä kaikista euroalueen maista eurojärjestelmän luotto-operaatioiden vakuudeksi hyväksyttyjen arvopaperien tulevalle yhteislistalle. Käytäntö koskee pankkilainoja ja ei-jälkimarkkinakelpoisia kiinteistövakuudellisia velkasitoumuksia. Käytännön peruspiirteet esitellään lehdistötiedotteessa, joka julkaistiin EKP:n verkkosivuilla 22.7.2005.

Maksujärjestelmät

Euroalueen arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien välisten linkkien arviointi

EKP:n neuvosto arvioi uudelleen, miten arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien väliset linkit noudattavat vuonna 1998 julkaistuja standardeja (”Standards for the use of EU securities settlement systems in ESCB credit operations”). Lisätietoa saa EKP:n verkkosivuilla 28.6.2005 julkaistusta lehdistötiedotteesta.

Euromääräisiä pieniä maksuja välittävien maksujärjestelmien arviointi

EKP:n neuvosto hyväksyi julkaistavaksi maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean laatiman raportin, jossa arvioidaan EKP:n neuvoston hyväksymän, kesäkuussa 2003 julkaistun standardin (”Euromääräisiä pieniä maksuja välittävien maksujärjestelmien yleisvalvonta”) mukaisesti sitä, miten euroalueen pieniä maksuja välittävät maksujärjestelmät noudattavat systeemiriskin kannalta olennaisten maksujärjestelmien perusperiaatteita. Raportti julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean (Committee of European Banking Supervisors, CEBS) kannanottopyyntö

EKP:n neuvosto hyväksyi kommentit Euroopan pankkivalvontaviranomaisten komitean luottolaitosten konsolidoitujen taloustietojen raportointia koskevaan kannanottopyyntöön. Kommentit on julkaistu EKP:n verkkosivuilla 20.7.2005.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto EU:n Perikles-ohjelmasta

EKP:n neuvosto antoi 21.6.2005 EU:n neuvoston pyynnöstä lausunnon euron suojaamiseksi rahanväärennykseltä perustetun tietojenvaihtoa, avunantoa ja koulutusta koskevan toimintaohjelman (Perikles-ohjelma) voimassaolon jatkamisesta (CON/2005/22). Lausunto julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 1.7.2005 ja se on luettavissa myös EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto tilastotietojen antamisesta ulkomaisista palveluista Itävallassa

EKP:n neuvosto antoi 11.7.2005 Itävallan keskuspankin pyynnöstä lausunnon tietojen antamisesta ulkomaisista palveluista maksutasetta ja ulkomaista varallisuusasemaa koskevia tilastoja varten (CON/2005/23). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n lausunto rahoitusmarkkinoiden valvonnasta Tšekissä.

EKP:n neuvosto antoi 15.7.2005 Tšekin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon rahoitusmarkkinoiden valvonnan uudelleenjärjestelystä sekä maksujärjestelmien ja arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien yleisvalvonnasta (CON/2005/24). Lausunto on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Yhteyshenkilöt