Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Mitä ovat vakuudet?

2.11.2016

Vakuudella tarkoitetaan pelkistetysti omaisuutta, jonka velallinen antaa velkojalle pantiksi siltä varalta, että ei pysty maksamaan lainaansa takaisin sovittujen ehtojen mukaisesti. Esimerkiksi asuntolainaa myöntäessään pankki yleensä vaatii vakuudeksi ostettavan asunnon. Jos velallinen ei maksa lainaansa takaisin ehtojen mukaisesti, pankilla on oikeus ottaa asunto omistukseensa. Myymällä asunnon pankki voi hankkia rahansa takaisin. Vakuudet siis toimivat takeena siitä, että velkoja saa rahansa takaisin.

Vaativatko keskuspankit vakuuksia luotto-operaatioissaan?

Kyllä, keskuspankit antavat luottoa vain vakuuksia vastaan, sillä luotoista koituvat tappiot voisivat teoriassa vaarantaa niiden maineen ja riippumattomuuden. Liikepankkien on siis toimitettava riittävät vakuudet saadakseen luottoa eurojärjestelmän keskuspankeilta eli EKP:ltä ja euroalueen 19 kansalliselta keskuspankilta. Eurojärjestelmä pitää yllä julkista luetteloa omaisuuseristä, jotka se hyväksyy vakuudeksi. Vakuuskelpoiset omaisuuserät ovat tyypillisesti joukkovelkakirjoja tai muita kohtalaisen lyhytaikaisia velkapapereita, joilla voidaan käydä kauppaa jälkimarkkinoilla. Vakuudeksi voidaan kuitenkin hyväksyä myös muunlaisia omaisuuseriä, kuten rahoitussektorin ulkopuolisille toimijoille myönnettyjä lainoja, jotka eivät yleensä ole jälkimarkkinakelpoisia eivätkä sisälly vakuuskelpoisten omaisuuserien luetteloon. Kukin eurojärjestelmän kansallinen keskuspankki päättää yhteisen vakuuskäytännön pohjalta itse, mitä omaisuuseriä se hyväksyy vakuudeksi.